سوپرلیگ - اومنیوم - م1

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته اومنیوم در رده جوانان آقایان
12

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

20km

مسافت

1401-09-05

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد