رنکینگ انفرادی جهانی در بخش استقامت جاده

این رنکینگ هر هفته ،اتوماتیک مطابق تقویم UCI بروز رسانی می گردد.

بروز رسانی شده در سه‌شنبه, 01 اسفند 1402

جایگاه نام سن کشور نام تیم امتیاز
372 -1 SAFARZADEH Saeid (TYD) 38
IRI
TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM 234
442 -4 LABIB Ali (MSV) 21
IRI
MES SUNGUN - AZAD 196
741 +4 GANJKHANLOU Mohammad (MSV) 26
IRI
MES SUNGUN - AZAD 95
1446 -8 KHORSHID Khalil (MSV) 35
IRI
MES SUNGUN - AZAD 30
1559 -7 SEYFOLLAHIFARD Hasan (MSV) 30
IRI
MES SUNGUN - AZAD 27
1718 -10 ARIYAN Behnam (MSV) 33
IRI
MES SUNGUN - AZAD 22
1724 -11 ASKARI Hossein (OMI) 48
IRI
OMIDNIA 21
2042 -16 ALIYARI Aidin (ICP) 23
IRI
IRAQ CYCLING PROJECT 13
2139 -12 ALIZADEH Hossein (NCT) 35
IRI
NUSANTARA CYCLING TEAM 10
2701 -16 PAYDAR SHIRVANEHDEH SAJJAD (DFT) 34
IRI
DFT CCN MESHKIN SHAHR 3
2701 -16 REZVANI GILKOLAEI Morteza 33
IRI
3
3073 -4 CHAICHI Mohammad Esmaeil (ICP) 29
IRI
IRAQ CYCLING PROJECT 1
3073 -4 KHOSROSHAHI Behnam (MSV) 34
IRI
MES SUNGUN - AZAD 1
جایگاه نام سن کشور تیم امتیاز
448 -98 YAZDANI Somayeh 33
IRI
60
475 -24 GHOLIPOUR Pantea 20
IRI
55
644 DEHGHAN Mandana (FBW) 32
IRI
FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM 30
644 KHATOONI DARYAN Reyhane 30
IRI
30
788 -8 ABDOLLAHI ARAB Foroozan 26
IRI
20
1087 -9 MAJNOUNI Parisa 30
IRI
6
1119 -3 YOUSEFI Fatemeh 27
IRI
5
1231 -4 VALINEZHAD Ariyana 19
IRI
3
1386 +3 SABERIFAR Melina 21
IRI
1
1386 +3 NASR AZADANI Hadis 22
IRI
1