رنکینگ انفرادی جهانی در بخش استقامت جاده

این رنکینگ هر هفته ،اتوماتیک مطابق رنکینگ UCI بروز رسانی می گردد.

بروز رسانی شده در سه‌شنبه, 29 خرداد 1403

جایگاه نام سن کشور نام تیم امتیاز
372 -1 سعید صفرزاده 38
IRI
TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM 234
442 -4 علی لبیب شتربان 21
IRI
MES SUNGUN - AZAD 196
741 +4 محمد گنج خانلو 26
IRI
MES SUNGUN - AZAD 95
1446 -8 KHORSHID Khalil (MSV) 35
IRI
MES SUNGUN - AZAD 30
1559 -7 SEYFOLLAHIFARD Hasan (MSV) 30
IRI
MES SUNGUN - AZAD 27
1718 -10 بهنام آرین 33
IRI
MES SUNGUN - AZAD 22
1724 -11 حسین عسکری 48
IRI
OMIDNIA 21
2042 -16 ALIYARI Aidin (ICP) 23
IRI
IRAQ CYCLING PROJECT 13
2139 -12 ALIZADEH Hossein (NCT) 35
IRI
NUSANTARA CYCLING TEAM 10
2701 -16 سجاد پایدار شیروانه ده 34
IRI
DFT CCN MESHKIN SHAHR 3
2701 -16 مرتضی رضوانی گیل کلائی 33
IRI
3
3073 -4 محمد اسماعیل چایچی رقیمی 29
IRI
IRAQ CYCLING PROJECT 1
3073 -4 بهنام خلیلی خسرو شاهی 34
IRI
MES SUNGUN - AZAD 1
جایگاه نام سن کشور تیم امتیاز
448 -98 سمیه یزدانی 33
IRI
60
475 -24 پانته آ قلی پور 20
IRI
55
644 DEHGHAN Mandana (FBW) 32
IRI
FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM 30
644 ریحانه خاتونی داریان 30
IRI
30
788 -8 فروزان عبدالهی عرب 26
IRI
20
1087 -9 پریسا مجنونی 30
IRI
6
1119 -3 فاطمه یوسفی 27
IRI
5
1231 -4 آریانا ولی نژادبیرانوند 19
IRI
3
1386 +3 ملینا صابری فر 21
IRI
1
1386 +3 حدیث نصر آزادانی 22
IRI
1