رنکینگ انفرادی جهانی در بخش استقامت جاده

این رنکینگ هر هفته ،اتوماتیک مطابق تقویم UCI بروز رسانی می گردد.

بروز رسانی شده در 2023-03-28 13:23:41

جایگاه نام سن کشور نام تیم امتیاز
608 +8 SAFARZADEH Saeid 38
IRI
104
629 -36 CHAICHI Mohammad Esmaeil (ICP) 29
IRI
IRAQ CYCLING PROJECT 100
883 -74 GANJKHANLOU Mohammad 26
IRI
60
1011 +2 KHOSROSHAHI Behnam 34
IRI
50
1179 -370 POURSEYEDI Mir Samad 38
IRI
40
1286 +10 SEYFOLLAHIFARD Hasan 30
IRI
33
1450 +7 ASKARI Hossein 48
IRI
28
1590 -294 ARIYAN Behnam 33
IRI
23
1642 +9 SEYEDGHALICHI Seyedmiladmohammad 37
IRI
20
1844 +10 ARMOON Mehdi 34
IRI
15
1981 +9 JAMSHIDIAN Amirhossein 24
IRI
13
2076 +12 ADHAMI Mohammad Reza 26
IRI
10
2238 -1176 LABIB Ali (SUT) 21
IRI
SIDI ALI - UNLOCK TEAM 9
2395 +3 NATEGHI Mahdi 36
IRI
5
2395 +3 REZVANI GILKOLAEI Morteza 33
IRI
5
2624 +9 SADIPOUR Payam (DFT) 30
IRI
DFT CCN MESHKIN SHAHR 3
2624 +9 REZAEI LAYEH Meysam 33
IRI
3
3019 +12 OLAMAEI Mahdi 36
IRI
1
3019 +12 NADERI Kiarash 20
IRI
1
جایگاه نام سن کشور تیم امتیاز
256 -46 YAZDANI Somayeh 33
IRI
120
445 -39 DEHGHAN Mandana (FBW) 32
IRI
FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM 60
501 -2 GHOLIPOUR Pantea 20
IRI
50
577 -130 SIYAHIAN Sajedeh 22
IRI
40
670 -95 KHATOONI DARYAN Reyhane 30
IRI
30
743 -1 BASTI Parastoo 26
IRI
25
1118 ABDOLLAHI ARAB Foroozan 26
IRI
5
1233 -2 YOSEFI Fatemeh 27
IRI
3
1233 -2 SASANIAN Fatemeh 27
IRI
3
1233 -2 KARBALAEESADABAD Solmaz 36
IRI
3
1233 -2 NASR AZADANI Hadis 22
IRI
3
1392 +1 FEIZI Fatemeh 30
IRI
1