رنکینگ انفرادی جهانی در بخش استقامت جاده

این رنکینگ هر هفته ،اتوماتیک مطابق تقویم UCI بروز رسانی می گردد.

بروز رسانی شده در سه‌شنبه, 04 مهر 1402

جایگاه نام سن کشور نام تیم امتیاز
364 SAFARZADEH Saeid (TYD) 38
IRI
TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM 234
720 -6 GANJKHANLOU Mohammad (MSV) 26
IRI
MES SUNGUN - AZAD 95
886 LABIB Ali (MSV) 21
IRI
MES SUNGUN - AZAD 71
1438 +1 KHORSHID Khalil (MSV) 35
IRI
MES SUNGUN - AZAD 30
1553 -3 SEYFOLLAHIFARD Hasan (MSV) 30
IRI
MES SUNGUN - AZAD 27
1705 -2 ARIYAN Behnam (MSV) 33
IRI
MES SUNGUN - AZAD 22
1713 -3 ASKARI Hossein (OMI) 48
IRI
OMIDNIA 21
2034 +5 ALIYARI Aidin (ICP) 23
IRI
IRAQ CYCLING PROJECT 13
2130 +9 ALIZADEH Hossein (NCT) 35
IRI
NUSANTARA CYCLING TEAM 10
2695 +12 PAYDAR SHIRVANEHDEH SAJJAD (DFT) 34
IRI
DFT CCN MESHKIN SHAHR 3
2695 +12 REZVANI GILKOLAEI Morteza 33
IRI
3
3083 +14 CHAICHI Mohammad Esmaeil (ICP) 29
IRI
IRAQ CYCLING PROJECT 1
3083 +14 KHOSROSHAHI Behnam (MSV) 34
IRI
MES SUNGUN - AZAD 1
جایگاه نام سن کشور تیم امتیاز
345 -1 YAZDANI Somayeh 33
IRI
90
452 -3 GHOLIPOUR Pantea 20
IRI
60
641 DEHGHAN Mandana (FBW) 32
IRI
FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM 30
641 KHATOONI DARYAN Reyhane 30
IRI
30
780 +1 ABDOLLAHI ARAB Foroozan 26
IRI
20
1079 MAJNOUNI Parisa 30
IRI
6
1116 YOUSEFI Fatemeh 27
IRI
5
1223 -1 VALINEZHAD Ariyana 19
IRI
3
1386 -1 SABERIFAR Melina 21
IRI
1
1386 -1 NASR AZADANI Hadis 22
IRI
1