آخرین رنکینگ

در این بخش آخرین رنکینگ دوچرخه سواری 10 نفر برتر در هر بخش قابل مشاهده است

مجموع جاده جوانان بانوان
# نام سن امتیاز
مجموع جاده زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
1 ساجده سیاحیان ساجده سیاحیان 22 10
مجموع جاده پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
1 حسین عسکری حسین عسکری 48 30
2 سعید صفرزاده سعید صفرزاده 38 18
جاده استقامت جاده جوانان بانوان
# نام سن امتیاز
جاده استقامت جاده زیر 23 سال آقایان
# نام سن امتیاز
1 علی لبیب شتربان علی لبیب شتربان 21 40
2 امیرحسین محمدی روشناوند امیرحسین محمدی روشناوند 22 30
3 آیدین بامراد خیاوی آیدین بامراد خیاوی 21 22
4 مسعود خاکی مسعود خاکی 21 18
5 امیرحسین فهیم امیرحسین فهیم 21 12
6 مهدی آقاکاشی مهدی آقاکاشی 21 10
7 آیدین علیاری آیدین علیاری 23 3
جاده استقامت جاده زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
جاده استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
جاده تایم تریل تیمی جوانان بانوان
# نام سن امتیاز
جاده تایم تریل تیمی زیر 23 سال آقایان
# نام سن امتیاز
1 آیدین علیاری آیدین علیاری 23 29
2 آیدین بامراد خیاوی آیدین بامراد خیاوی 21 15
3 داوود محمدآبادی داوود محمدآبادی 21 9
جاده تایم تریل تیمی زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
1 ساجده سیاحیان ساجده سیاحیان 22 10
جاده تایم تریل تیمی پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
1 حسین عسکری حسین عسکری 48 30
2 سعید صفرزاده سعید صفرزاده 38 18
مجموع کوهستان بزرگسالان آقایان
# نام سن امتیاز
1 فراز شکری فراز شکری 38 325
2 حسین زنجانیان حسین زنجانیان 32 235
3 پرویز مردانی پرویز مردانی 41 165
4 امیرمهدی کردی امیرمهدی کردی 21 136
5 طاها قابلی طاها قابلی 32 135
6 فرشید صلاحیان فرشید صلاحیان 30 105
7 محمدتقی محمدنیاء محمدتقی محمدنیاء 29 104
8 آیدین صرافی آیدین صرافی 30 84
9 علیرضا صفری علیرضا صفری 24 80
10 شاهین  همای اقدم شاهین همای اقدم 37 55
مجموع کوهستان جوانان بانوان
# نام سن امتیاز
1 فاطمه عباسی فاطمه عباسی 18 170
2 فرانک شاه زیدی فرانک شاه زیدی 19 135
3 ملینا نظام ملینا نظام 19 90
4 شینا واحدی شینا واحدی 17 64
5 سماء علیمیرزایی سماء علیمیرزایی 18 62
6 نیایش علیزاده حداد نیایش علیزاده حداد 18 48
7 الیکا یوسفی الیکا یوسفی 17 36
مجموع کوهستان زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
مجموع کوهستان پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
کوهستان کراس کانتری بزرگسالان آقایان
# نام سن امتیاز
1 فراز شکری فراز شکری 38 195
2 پرویز مردانی پرویز مردانی 41 165
3 فرشید صلاحیان فرشید صلاحیان 30 105
4 علیرضا صفری علیرضا صفری 24 80
5 شاهین  همای اقدم شاهین همای اقدم 37 55
6 نیما جمشیدی اردكانی نیما جمشیدی اردكانی 25 54
7 محمد پورشریف محمد پورشریف 50
8 محمدرضا عراقی محمدرضا عراقی 22 42
9 ناصر پورهاشمی ناصر پورهاشمی 37 24
10 حسن سیف الهی فرد حسن سیف الهی فرد 30 24
کوهستان کراس کانتری بزرگسالان بانوان
# نام سن امتیاز
1 فرانک پرتوآذر فرانک پرتوآذر 35 271
2 مونا فرح بخشیان مونا فرح بخشیان 31 135
3 شیرین زرین کلاه شیرین زرین کلاه 28 105
4 ملینا صابری فر ملینا صابری فر 21 60
5 طوبی مرتضوی نژاد طوبی مرتضوی نژاد 30 56
6 سیده یاسمن مدنی علمداری سیده یاسمن مدنی علمداری 25 40
7 سلماز کربلایی سعدآباد سلماز کربلایی سعدآباد 36 24
8 فاطمه نجد مفرح فاطمه نجد مفرح 30 10
کوهستان کراس کانتری جوانان بانوان
# نام سن امتیاز
1 فاطمه عباسی فاطمه عباسی 18 170
2 فرانک شاه زیدی فرانک شاه زیدی 19 135
3 ملینا نظام ملینا نظام 19 90
4 شینا واحدی شینا واحدی 17 64
5 سماء علیمیرزایی سماء علیمیرزایی 18 62
6 نیایش علیزاده حداد نیایش علیزاده حداد 18 48
7 الیکا یوسفی الیکا یوسفی 17 36
کوهستان کراس کانتری زیر 23 سال آقایان
# نام سن امتیاز
1 محمدرضا عراقی محمدرضا عراقی 22 1
کوهستان کراس کانتری زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
کوهستان کراس کانتری پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
کوهستان دانهیل بزرگسالان آقایان
# نام سن امتیاز
1 حسین زنجانیان حسین زنجانیان 32 235
2 امیرمهدی کردی امیرمهدی کردی 21 136
3 طاها قابلی طاها قابلی 32 135
4 محمدتقی محمدنیاء محمدتقی محمدنیاء 29 104
5 آیدین صرافی آیدین صرافی 30 84
6 بهمن بیات بهمن بیات 33 35
7 یوسف یگانه پیرلوجه یوسف یگانه پیرلوجه 25 30
8 محمد یوسفی محمد یوسفی 26 18
9 نوید غریب نوید غریب 26 16
10 محمد کرمانی کلنکه محمد کرمانی کلنکه 24 16
کوهستان دانهیل بزرگسالان بانوان
# نام سن امتیاز
1 سمیه داودآبادی فراهانی سمیه داودآبادی فراهانی 41 160
2 نیوشا میری نیوشا میری 23 75
3 ستاره نیک زاده ستاره نیک زاده 22 45
کوهستان دانهیل جوانان بانوان
# نام سن امتیاز
کوهستان دانهیل زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
کوهستان دانهیل پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
کوهستان تیم ریلی
# نام سن امتیاز
کوهستان تیم ریلی بزرگسالان آقایان
# نام سن امتیاز
کوهستان تیم ریلی بزرگسالان بانوان
# نام سن امتیاز
کوهستان تیم ریلی جوانان آقایان
# نام سن امتیاز
کوهستان تیم ریلی جوانان بانوان
# نام سن امتیاز
کوهستان تیم ریلی زیر 23 سال آقایان
# نام سن امتیاز
کوهستان تیم ریلی زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
کوهستان تیم ریلی پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
مجموع پیست بزرگسالان بانوان
# نام سن امتیاز
1 ستاره زرگر ستاره زرگر 22 846
2 سمیه یزدانی سمیه یزدانی 33 386
3 ریحانه خاتونی داریان ریحانه خاتونی داریان 30 306
4 فروزان عبدالهی عرب فروزان عبدالهی عرب 26 288
5 پانته آ قلی پور پانته آ قلی پور 20 224
6 پرستو باستی دهخوارقانی پرستو باستی دهخوارقانی 26 210
7 آزاده مزاری آزاده مزاری 40 150
8 فاطمه یوسفی فاطمه یوسفی 27 114
9 پریسا مجنونی پریسا مجنونی 30 81
10 فاطمه فیضی فاطمه فیضی 28 63
مجموع پیست زیر 23 سال آقایان
# نام سن امتیاز
مجموع پیست زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
مجموع پیست پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
پیست کیرین بزرگسالان بانوان
# نام سن امتیاز
1 ستاره زرگر ستاره زرگر 22 330
2 آزاده مزاری آزاده مزاری 40 72
3 پانته آ قلی پور پانته آ قلی پور 20 60
4 فروزان عبدالهی عرب فروزان عبدالهی عرب 26 45
5 الهام غلامی فخبی الهام غلامی فخبی 36 30
6 ریحانه خاتونی داریان ریحانه خاتونی داریان 30 24
7 سلماز کربلایی سعدآباد سلماز کربلایی سعدآباد 36 24
پیست کیرین زیر 23 سال آقایان
# نام سن امتیاز
پیست کیرین زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
پیست کیرین پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
پیست اسپرینت بزرگسالان بانوان
# نام سن امتیاز
1 ستاره زرگر ستاره زرگر 22 246
2 ریحانه خاتونی داریان ریحانه خاتونی داریان 30 36
3 فاطمه یوسفی فاطمه یوسفی 27 24
4 بهاره پورالعجل بهاره پورالعجل 23 18
پیست اسپرینت جوانان بانوان
# نام سن امتیاز
1 لیلا حیدری ویرانی لیلا حیدری ویرانی 19 390
2 ستایش وجدی نعمت آباد ستایش وجدی نعمت آباد 18 22
3 یکتا غلامرضایی یکتا غلامرضایی 16 18
4 پرستو آبسالان پرستو آبسالان 15 15
5 حنانه دادگر ترکمبور حنانه دادگر ترکمبور 19 12
پیست اسپرینت زیر 23 سال آقایان
# نام سن امتیاز
پیست اسپرینت زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
پیست اسپرینت پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
پیست تعقیبی انفرادی زیر 23 سال آقایان
# نام سن امتیاز
پیست تعقیبی انفرادی زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
پیست تعقیبی انفرادی پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
پیست دورامتیازی جوانان آقایان
# نام سن امتیاز
پیست دورامتیازی زیر 23 سال آقایان
# نام سن امتیاز
پیست دورامتیازی زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
پیست دورامتیازی پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
پیست دورحذفی
# نام سن امتیاز
1 آیدین بامراد خیاوی آیدین بامراد خیاوی 21 30
2 آرش کلاهچی آرش کلاهچی 19 22
3 سعید امینی سعید امینی 22 18
4 علیرضا زهری علیرضا زهری 29 15
5 علیرضا صفری علیرضا صفری 24 12
پیست دورحذفی بزرگسالان آقایان
# نام سن امتیاز
1 آیدین بامراد خیاوی آیدین بامراد خیاوی 21 30
2 آرش کلاهچی آرش کلاهچی 19 22
3 سعید امینی سعید امینی 22 18
4 علیرضا زهری علیرضا زهری 29 15
5 علیرضا صفری علیرضا صفری 24 12
پیست دورحذفی بزرگسالان بانوان
# نام سن امتیاز
پیست دورحذفی جوانان آقایان
# نام سن امتیاز
پیست دورحذفی جوانان بانوان
# نام سن امتیاز
پیست دورحذفی زیر 23 سال آقایان
# نام سن امتیاز
پیست دورحذفی زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
پیست دورحذفی پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز
پیست مدیسون
# نام سن امتیاز
1 محمد گنج خانلو محمد گنج خانلو 26 420
2 آیدین علیاری آیدین علیاری 23 420
پیست مدیسون بزرگسالان آقایان
# نام سن امتیاز
1 محمد گنج خانلو محمد گنج خانلو 26 420
2 آیدین علیاری آیدین علیاری 23 420
پیست مدیسون بزرگسالان بانوان
# نام سن امتیاز
پیست مدیسون جوانان آقایان
# نام سن امتیاز
پیست مدیسون جوانان بانوان
# نام سن امتیاز
پیست مدیسون زیر 23 سال آقایان
# نام سن امتیاز
پیست مدیسون زیر 23 سال بانوان
# نام سن امتیاز
پیست مدیسون پیشکسوتان بالای 35
# نام سن امتیاز