22

تعداد مسابقات

1448

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

سجاد پایدار شیروانه ده

سجاد پایدار شیروانه ده
8
34 سن UCI
177 قد
71 وزن
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی شماره مکان مسافت زمان امتیازداخلی تاریخ
1 Tour of Van (2.2) GC 10 3 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 0 0 1402-06-19
2 Tour of Van (2.2) stg4 16 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 125 0 1402-06-19
3 Tour of Van (2.2) stg3 19 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 120 0 1402-06-18
4 Tour of Van (2.2) stg2 12 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 94 0 1402-06-17
5 Tour of Van (2.2) stg1 16 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 133 0 1402-06-16
6 تور کندوان (1.2) 30 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان Iran 51 0 1402-06-04
7 لیگ برتر جاده م1 19 0 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان 41 اردبیل 27 00:33:06.910 20 1402-05-27
8 لیگ برتر جاده م1 26 0 سوپرلیگ استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان 41 اردبیل 02:36:50.100 0 1402-05-28
9 Tour of The Republic (2.2) GC 39 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 0 0 1402-05-14
10 Tour of The Republic (2.2) stg5 28 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 176 0 1402-05-14
11 Tour of The Republic (2.2) stg4 40 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 177 0 1402-05-13
12 Tour of The Republic (2.2) stg3 50 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 136 0 1402-05-12
13 Tour of The Republic (2.2) stg2 43 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 90 0 1402-05-11
14 Tour of The Republic (2.2) stg1 35 0 بین المللی استقامت جاده DFT مشگین شهر بزرگسالان آقایان ترکیه 209 0 1402-05-10
امتیاز رنکینگ = vo2p