ورود به سیستم ثبت نام مسابقات و رنکینگ

مسابقات پیست المپیک همراه با گزارش بهمراه محمود پراش- دوشنبه 12:15 ظهر (کلیک کنید)مسابقات المپیک و قهرمانی جهان کوهستان


المپیک توکیوتور فرانسه 2021 در یکساعت تماما آموزنده

کل تور در 8 دقیقه
هایلایت مرحله 1 تور فرانسه
هایلایت مرحله 2 تور فرانسه
هایلایت مرحله 3 تور فرانسه
هایلایت مرحله 4 تور فرانسه
هایلایت مرحله 5 تور فرانسه
هایلایت مرحله 6 تور فرانسه
هایلایت مرحله 7 تور فرانسه
هایلایت مرحله 8 تور فرانسه
هایلایت مرحله 9 تور فرانسه
هایلایت مرحله 10 تور فرانسه
هایلایت مرحله 11 تور فرانسه
هایلایت مرحله 12 تور فرانسه
هایلایت مرحله 13 تور فرانسه
هایلایت مرحله 14 تور فرانسه
هایلایت مرحله 15 تور فرانسه
هایلایت مرحله 16 تور فرانسه
هایلایت مرحله 17 تور فرانسه
هایلایت مرحله 18 تور فرانسه
هایلایت مرحله 19 تور فرانسه
هایلایت مرحله 20 تور فرانسه
هایلایت مرحله 21 تور فرانسه

سرویس ها

برخی از سرویس های حال حاضر VO2

سیستم رنکینگ و رده بندی

لیست مسابقات دوچرخه سواری

رنکینگ دوچرخه سواری

رزومه ورزشکاران

نتایج مسابقات دوچرخه سواری

استعدادیابی دوچرخه سواری

بورس ورزشکاران مستعد

طراحی نقشه راه پیشرفت

کمپ های پیشرفته استعدادیابی

مربیگری دوچرخه سواری

آنالیز دیتای ورزشکار

مربیگری بصورت آنلاین و ریموت

برگزاری لیگ VO2

مسابقات رسمی UCI

لیگ دوچرخه سواری جاده

لیگ دوچرخه سواری کراس کانتری

پلتفرم آنالیز

اولین پلتفرم آنالیز دوچرخه سواری

ارتباط آسان مربی و دوچرخه سوار

طراحی برنامه دوچرخه سواری

گزارش عملکرد روزانه

نمودارهای پیشرفته

طراحی هوشمند برنامه سالیانه

دوره های آموزشی

دوره آنالیز دوچرخه سواری درجه 1

دوره مربیگری پیشرفته

دوره آموزشی استفاده از پلتفرم آنالیز

تحول
در هر دقیقه

بزودی