میلاد باقری
میلاد باقری
دانشجو مقطع دکتری فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ، محقق

تأثیر مکمل MPC در سطح لاکتات دهیدروژناز دوچرخه سواران حرفه ای

تعداد بازدید : 1
اشتراک گذاری

میلاد باقری
میلاد باقری
دانشجو مقطع دکتری فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ، محقق