رنکینگ انفرادی جهانی در کراس کانتری کوهستان

این رنکینگ هر هفته ،اتوماتیک مطابق رنکینگ UCI بروز رسانی می گردد.

بروز رسانی شده در سه‌شنبه, 19 دی 1402

جایگاه نام سن کشور نام تیم امتیاز
324 SHOKRI Faraz 38
IRI
120
325 فرشید صلاحیان 30
IRI
120
489 JAMSHIDI Nima 25
IRI
74
551 سینا امیرعلائی 30
IRI
66
646 حسین صلاحیان 27
IRI
52
734 MOLOUDI Sardar 27
IRI
40
837 ناصر پورهاشمی 37
IRI
30
1055 محمدرضا عراقی 22
IRI
15
1104 +1 کاوان محمدی 19
IRI
12
1169 FATEMEH KURDEH Esmail 21
IRI
10
1212 +1 علی احمدی اختر 19
IRI
8
1503 +3 شاهین همای اقدم 37
IRI
1
جایگاه نام سن کشور تیم امتیاز
160 فرانک پرتوآذر 35
IRI
PUMP FOR PEACE RACING TEAM 230
376 ملینا صابری فر 21
IRI
90
439 SAFAEI ZANJANI Mina 31
IRI
70
490 MOHAMMADIAN Elham 35
IRI
60
531 SHAHZEIDI Faranak 19
IRI
50