رنکینگ انفرادی جهانی در کراس کانتری کوهستان

این رنکینگ هر هفته ،اتوماتیک مطابق تقویم UCI بروز رسانی می گردد.

بروز رسانی شده در سه‌شنبه, 19 دی 1402

جایگاه نام سن کشور نام تیم امتیاز
324 SHOKRI Faraz 38
IRI
120
325 SALAHIAN Farshid 30
IRI
120
489 JAMSHIDI Nima 25
IRI
74
551 AMIRALAEI Sina 30
IRI
66
646 SALAHIAN Hossein 27
IRI
52
734 MOLOUDI Sardar 27
IRI
40
837 POURHASHEMI Naser 37
IRI
30
1055 ERAGHI Mohammad 22
IRI
15
1104 +1 MOHAMMADI Kavan 19
IRI
12
1169 FATEMEH KURDEH Esmail 21
IRI
10
1212 +1 AKHTAR Ali 19
IRI
8
1503 +3 HOMAY AGHDAM Shahin 37
IRI
1
جایگاه نام سن کشور تیم امتیاز
160 PARTOAZAR Faranak (PFP) 35
IRI
PUMP FOR PEACE RACING TEAM 230
376 SABERIFAR Melina 21
IRI
90
439 SAFAEI ZANJANI Mina 31
IRI
70
490 MOHAMMADIAN Elham 35
IRI
60
531 SHAHZEIDI Faranak 19
IRI
50