رنکینگ انفرادی جهانی در کراس کانتری کوهستان

این رنکینگ هر هفته ،اتوماتیک مطابق تقویم UCI بروز رسانی می گردد.

بروز رسانی شده در سه‌شنبه, 07 آذر 1402

جایگاه نام سن کشور نام تیم امتیاز
324 -1 SHOKRI Faraz 38
IRI
120
325 -1 SALAHIAN Farshid 30
IRI
120
491 -2 JAMSHIDI Nima 25
IRI
74
555 -3 AMIRALAEI Sina 30
IRI
66
651 -4 SALAHIAN Hossein 27
IRI
52
742 -6 MOLOUDI Sardar 27
IRI
40
845 -9 POURHASHEMI Naser 37
IRI
30
1062 -12 ERAGHI Mohammad 22
IRI
15
1113 -12 MOHAMMADI Kavan 19
IRI
12
1178 -11 FATEMEH KURDEH Esmail 21
IRI
10
1223 -10 AKHTAR Ali 19
IRI
8
1523 -12 HOMAY AGHDAM Shahin 37
IRI
1
جایگاه نام سن کشور تیم امتیاز
160 PARTOAZAR Faranak (PFP) 35
IRI
PUMP FOR PEACE RACING TEAM 230
377 -1 SABERIFAR Melina 21
IRI
90
440 -2 SAFAEI ZANJANI Mina 31
IRI
70
491 -4 MOHAMMADIAN Elham 35
IRI
60
533 -3 SHAHZEIDI Faranak 19
IRI
50