ما که هستیم؟

By Athlete ,For Athletes
توسط یک ورزشکار، برای ورزشکاران

VO2 یک استارت آپ و جنبش در حوزه دوچرخه سواری است که در خرداد ماه 1399 فعالیت خود را با برگزاری اولین مسابقات آنلاین دوچرخه سواری آغاز کرد و در ادامه در سال 1400 نخستین پلتفرم تخصصی مسابقات و رنکینگ دوچرخه سواری را بوجود آورد و در حال حاضر با یک تیم 17 نفره در حال تولید محصولات تخصصی ورزشی هستیم

فلسفه

شکل گیری این تیم از بحران ها و معضلات فکری در جامعه دوچرخه سواری شروع شد. فلسفه ما ایجاد کردن حرکتی است که در آن ایده های نوآورانه بتوانند ورزش و فرهنگ ما را از نگاه سنتی خارج کنند

چشم انداز

پلتفرم تخصصی دوچرخه سواری در بالاترین سطح ورزش دنیا با بیشترین میزان پذیرش

مسئولیت

فرهنگ سازی ورزش در جامعه
نوآوری ،بروزآوری و استاندارد سازی نیازمندی های ورزش های استقامتی

احسان سلیمانیان