رنکینگ انفرادی جهانی در دانهیل کوهستان

این رنکینگ هر هفته ،اتوماتیک مطابق تقویم UCI بروز رسانی می گردد.

بروز رسانی شده در سه‌شنبه, 04 مهر 1402

جایگاه نام سن کشور نام تیم امتیاز
79 +156 ZANJANIAN Hossein 32
IRI
150
138 KORDI Amir 22
IRI
100
222 GHABELI Taha 32
IRI
70
266 MOHAMMADNIA Mohammadtaghi 29
IRI
60
314 SARRAFI Aydin 30
IRI
50
366 YEGANEH Yousef 25
IRI
40
جایگاه نام سن کشور تیم امتیاز
93 DAVOODABADI FARAHANI Somayeh 41
IRI
100
120 MIRI Niosha 21
IRI
90
293 -1 NASTARANTEHRANI Marjan 32
IRI
4