رنکینگ انفرادی جهانی در دانهیل کوهستان

این رنکینگ هر هفته ،اتوماتیک مطابق رنکینگ UCI بروز رسانی می گردد.

بروز رسانی شده در سه‌شنبه, 19 دی 1402

جایگاه نام سن کشور نام تیم امتیاز
68 ZANJANIAN Hossein 32
IRI
180
162 GHABELI Taha 32
IRI
90
212 MOHSENI ASHTIANI Mohammad 20
IRI
70
254 MOHAMMADI NIA Mohammad Taghi 29
IRI
60
294 KHANDAN Ali Reza 23
IRI
50
343 PARTO Misagh 32
IRI
40
402 JABBARI Omid 26
IRI
30
456 GHARIB Navid 23
IRI
20
جایگاه نام سن کشور تیم امتیاز
299 NASTARANTEHRANI Marjan 32
IRI
4