علی متقیان
علی متقیان
مربی , محقق ، آنالیزور و پایشگر دوچرخه سواری

عوامل اصلی پیروزی در یک رویداد ورزشی

تعداد بازدید : 3
اشتراک گذاری

علی متقیان
علی متقیان
مربی , محقق ، آنالیزور و پایشگر دوچرخه سواری