علی متقیان
علی متقیان
مربی , محقق ، آنالیزور و پایشگر دوچرخه سواری

معرفی و کاربرد محدوده های تمرینی (زونهای تمرین) بخش اول

تعداد بازدید : 25

علی متقیان
علی متقیان
مربی , محقق ، آنالیزور و پایشگر دوچرخه سواری