علی متقیان
علی متقیان
مربی , محقق ، آنالیزور و پایشگر دوچرخه سواری

پاور نسبی و مطلق

تعداد بازدید : 12
اشتراک گذاری

علی متقیان
علی متقیان
مربی , محقق ، آنالیزور و پایشگر دوچرخه سواری