علی متقیان
علی متقیان
مربی , محقق ، آنالیزور و پایشگر دوچرخه سواری

 اهمیت تمرینات وزنه و تمرینات قدرتی برای پیشکسوتان

تعداد بازدید : 1
اشتراک گذاری

علی متقیان
علی متقیان
مربی , محقق ، آنالیزور و پایشگر دوچرخه سواری