مربی دوچرخه سواری استقامت جاده و پیست با گواهینامه دیپلم بین المللی مربیگری از سوی فدراسیون جهانی و درجه یک ملی . آنالیزور و پایشگر وضعیت و آمادگی جسمانی دوچرخه سواران از سال 1394 . نویسنده ، مترجم و گردآوردنده مقالات علمی مربوط به دوچرخه سواری . متخصص در حوزه علم تمرین و مسابقه با پاورمتر .

علی متقیان

علی متقیان
156
31 سن
دیپلم بین المللی درجه
جاده پیست
تخصص