17

تعداد مسابقات

359

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی مکان مسافت زمان تاریخ
1 VO2 Movement XCO Round 2 DNF 0 کاپ کلاس 1 کراس کانتری بیشاپور کازرون جوانان آقایان تهران 1403-01-28
2 VO2 Movement XCO Men Round 3 -- 0 کاپ کلاس 1 کراس کانتری بیشاپور کازرون جوانان آقایان اصفهان 16 1403-02-07
3 لیگ استان فارس م 3 -- 0 استانی تایم تریل انفرادی بیشاپور کازرون جوانان آقایان لامرد 18 1402-12-20
4 لیگ استان فارس م 3 -- 0 استانی استقامت جاده بیشاپور کازرون جوانان آقایان لامرد 90 1402-12-21
5 VO2 Movement XCO Round 1 4 20 کاپ کلاس 1 کراس کانتری بیشاپور کازرون جوانان آقایان اصفهان 12 00:41:53.000 1402-12-04
6 کاپ استانی فارس 1 0 استانی کراس کانتری بیشاپور کازرون جوانان آقایان شیراز 10 00:00:48.000 1402-11-18
7 لیگ استان فارس م 2 1 0 استانی استقامت جاده بیشاپور کازرون جوانان آقایان کازرون 105 1402-11-12
8 لیگ استان فارس م 2 2 0 استانی تایم تریل انفرادی بیشاپور کازرون جوانان آقایان کازرون 14 00:21:13.000 1402-11-11
امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری