13

تعداد مسابقات

223

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی مکان مسافت زمان تاریخ
1 xco کلاس 1 اصفهان -- 0 کاپ کلاس 1 کراس کانتری بیشاپور کازرون جوانان آقایان اصفهان 14 1402-12-04
2 کاپ استانی فارس 1 0 استانی کراس کانتری بیشاپور کازرون جوانان آقایان شیراز 00:00:48.000 1402-11-18
3 لیگ استان فارس م 2 1 0 استانی استقامت جاده بیشاپور کازرون جوانان آقایان کازرون 105 1402-11-12
4 لیگ استان فارس م 2 2 0 استانی تایم تریل انفرادی بیشاپور کازرون جوانان آقایان کازرون 14 00:21:13.000 1402-11-11
امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری