کاپ استانی فارس رده سنی جوانان آقایان

مسابقات استانی در بخش کوهستان در رشته کراس کانتری در رده جوانان آقایان
12

تعداد شرکت کنندگان

شیراز

مکان برگزاری

km

مسافت

1402-11-18

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 بیشاپور کازرون 0
2 هیئت فارس 0
3 آزاد 0
4 اداره ورزش و جوانان جهرم 0
5 آکادمی قهرمانان 0
6 هیئت شیراز 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد