بیشاپور کازرون

بیشاپور کازرون
کازرون شهر
فرشید صلاحیان مدیر
1398 تاسیس
شرکت فرآورده های گوشتی درنا اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
فاطمه عباسی VO2 Movement XCO Women Round 1 کاپ کلاس 1 تهران 1 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 40 1403-02-02
امیرعلی پیروی VO2 Movement XCO Round 2 کاپ کلاس 1 تهران DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1403-01-28
حسین صلاحیان VO2 Movement XCO Round 2 کاپ کلاس 1 تهران 9 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 2 1403-01-28
امیرعلی پیروی VO2 Movement XCO Men Round 3 کاپ کلاس 1 اصفهان -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1403-02-07
سعید صحرائیان لیگ کوهستان م3 سوپرلیگ مشهد 11 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-29
حسین صلاحیان لیگ استان فارس م 3 استانی لامرد -- تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-12-20
حسین صلاحیان لیگ استان فارس م 3 استانی لامرد -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-12-21
امیرعلی پیروی لیگ استان فارس م 3 استانی لامرد -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1402-12-20
امیرعلی پیروی لیگ استان فارس م 3 استانی لامرد -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-12-21
فرشید صلاحیان لیگ استان فارس م 3 استانی لامرد -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-12-21
فرشید صلاحیان لیگ استان فارس م 3 استانی لامرد -- تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-12-20
سعید صحرائیان لیگ استان فارس م 3 استانی لامرد -- تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-12-20
سعید صحرائیان لیگ استان فارس م 3 استانی لامرد -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-12-21
امیرعلی پیروی VO2 Movement XCO Round 1 کاپ کلاس 1 اصفهان 4 کراس کانتری جوانان آقایان 0 20 1402-12-04
حسین صلاحیان VO2 Movement XCO Round 1 کاپ کلاس 1 اصفهان 4 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 20 1402-12-04
فرشید صلاحیان VO2 Movement XCO Round 1 کاپ کلاس 1 اصفهان 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 40 1402-12-04
حسین صلاحیان کاپ استانی فارس استانی شیراز 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-11-18
سعید صحرائیان کاپ استانی فارس استانی شیراز 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-11-18
فرشید صلاحیان کاپ استانی فارس استانی شیراز 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-11-18
مسعود معلایی کاپ استانی فارس استانی شیراز DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-11-18
علیرضا حاجتی کاپ استانی فارس استانی شیراز DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-11-18
رضا کشت گر کاپ استانی فارس استانی شیراز 2 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1402-11-18
امیرعلی پیروی کاپ استانی فارس استانی شیراز 1 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1402-11-18
سیدامیرحسین حسینی لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 5 استقامت جاده جوانان آقایان 16 0 1402-11-12
امیرعلی پیروی لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 1 استقامت جاده جوانان آقایان 56 0 1402-11-12
حسین صلاحیان لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1402-11-12
احسان نورمحمدی لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 0 1402-11-12
سعید عطایی لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 0 1402-11-12
سعید صحرائیان لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 0 1402-11-12
فرشید صلاحیان لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 0 1402-11-12
احسان نورمحمدی لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 16 0 1402-11-11
سعید عطایی لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 26 0 1402-11-11
علیرضا حاجتی لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1402-11-11
حسین صلاحیان لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 51 0 1402-11-11
سعید صحرائیان لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 61 0 1402-11-11
فرشید صلاحیان لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 100 0 1402-11-11
سیدامیرحسین حسینی لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 5 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 10 0 1402-11-11
امیرعلی پیروی لیگ استان فارس م 2 استانی کازرون 2 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 29 0 1402-11-11
رضا کشت گر کاپ XCE کیاشهر کاپ کلاس 2 بندر کیاشهر DSQ کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1402-06-31
سیدامیرحسین حسینی لیگ کوهستان م3 سوپرلیگ مشهد DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1402-06-28
رضا کشت گر لیگ کوهستان م3 سوپرلیگ مشهد DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1402-06-28
امیرعلی پیروی لیگ کوهستان م3 سوپرلیگ مشهد 8 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1402-06-28
سیدپارسا سجادیان قهرمانی استان فارس استانی شیراز 5 کراس کانتری نوجوانان آقایان 61 0 1402-07-06
فرشید صلاحیان قهرمانی استان فارس استانی شیراز 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 100 5 1402-07-06
حسین صلاحیان قهرمانی استان فارس استانی شیراز DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-06
آرمین کیهان قهرمانی استان فارس استانی شیراز 6 کراس کانتری نوجوانان آقایان 56 0 1402-07-06
سیدامیرحسین حسینی قهرمانی استان فارس استانی شیراز 2 کراس کانتری نوجوانان آقایان 85 0 1402-07-06
امیرعلی پیروی قهرمانی استان فارس استانی شیراز 1 کراس کانتری جوانان آقایان 100 5 1402-07-06
سیدمعین رامشکی قهرمانی استان فارس استانی شیراز -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1402-07-06
رامتین بیضاوی لیگ کوهستان م2 سوپرلیگ کرج 16 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-13
سعید صحرائیان لیگ کوهستان م2 سوپرلیگ کرج 12 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-13
حسین صلاحیان جایزه بزرگ کوهستان گیلان کاپ کلاس 1 لیسار -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-06-03
سعید صحرائیان لیگ کوهستان م1 سوپرلیگ تهران 13 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-24
حسین صلاحیان لیگ کوهستان م1 سوپرلیگ تهران 14 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-24
رامتین بیضاوی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 7 کراس کانتری جوانان آقایان 51 12 1401-05-25
حسین صلاحیان سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 6 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 56 18 1401-05-25
فرشید صلاحیان سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 85 45 1401-05-25
فاطمه عباسی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 2 کراس کانتری جوانان بانوان 85 45 1401-05-23
رامتین بیضاوی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
رامتین بیضاوی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آریابد داورپناه کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
امیر محمد سلوکی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 27 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-09-18
رضا نفری مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 6 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 56 18 1400-09-18
نیما جمشیدی اردكانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 4 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 67 30 1400-09-18
فرشید صلاحیان مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 75 36 1400-09-18
حسین صلاحیان مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 15 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-18
آریا شیبانی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 12 کراس کانتری جوانان آقایان 32 0 1400-09-18
آریابد داورپناه مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 5 کراس کانتری جوانان آقایان 61 24 1400-09-18
محمد شکوئی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 4 کراس کانتری جوانان آقایان 67 30 1400-09-18
حسین صلاحیان مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 19 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 18 0 1400-08-11
هانیه ملکی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ 10 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 39 2 1400-09-18
دنیا زالی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 5 کراس کانتری جوانان بانوان 61 24 1400-08-14
فاطمه عباسی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 1 کراس کانتری جوانان بانوان 100 60 1400-09-18
زهرا نوذری مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 7 کراس کانتری جوانان بانوان 51 12 1400-09-18
فاطمه عباسی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 1 کراس کانتری جوانان بانوان 100 60 1400-08-14
فرشید صلاحیان مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-11
محمد شکوئی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 11 کراس کانتری جوانان آقایان 35 0 1400-08-11