سوپر لیگ - پیست - 1

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته اومنیوم در رده جوانان آقایان
14

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-02-22

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 تیم امید نیا مشهد 0
2 دانشگاه آزاد تبریز 0
3 رایدر آزاد 0
4 هیات استان فارس 0
5 هیات استان خراسان رضوی 0
6 اعتماد کالا یزد 0
7 بیشاپور کازرون 0
8 بیشاپور کازرون ب 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد