سوپر لیگ - کراس کانتری - م1

مسابقات سوپرلیگ در بخش کوهستان در رشته کراس کانتری در رده جوانان آقایان
16

تعداد شرکت کنندگان

اراک

مکان برگزاری

12km

مسافت

1401-05-25

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد