کاپ استانی فارس رده سنی بزرگسالان آقایان

مسابقات استانی در بخش کوهستان در رشته کراس کانتری در رده بزرگسالان آقایان
8

تعداد شرکت کنندگان

شیراز

مکان برگزاری

km

مسافت

1402-11-18

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 بیشاپور کازرون 0
2 پارسه مرودشت 0
3 آزاد 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد