کاپیتان شیراز

کاپیتان شیراز
شیراز شهر
مسعود جمیل زاده مدیر
1397 تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
حامد نجاری بلالمی لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
مسعود جمیل زاده مسابقه آزاد استان فارس/ فسا استانی فسا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
مسعود جمیل زاده لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 24 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 7 0 1401-03-19
حامد نجاری بلالمی لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 6 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 56 0 1401-03-19
حسین سینایی فرد لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 33 استقامت جاده آزاد آقایان 3 0 1401-03-19
حامد نجاری بلالمی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 10 استقامت جاده آزاد آقایان 39 0 1401-03-19
رامتین بیضاوی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 46 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
مسعود جمیل زاده لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 45 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19