لیگ دسته یک TT م1

مسابقات لیگ دسته اول در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده آزاد آقایان
39

تعداد شرکت کنندگان

گرگان

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-03-19

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم
1 آیدین بامراد خیاوی 15 22 فراجا
2 داوود محمدآبادی 9 22 هیئت خراسان رضوی
3 کسری قیاسی 6 27 هیئت نهاوند
4 نیما جمشیدی اردكانی - 26 پدافند هوایی رعد
5 مسعود خاکی - 22 تیم ملی ایران
6 حامد نجاری بلالمی - 37 کاپیتان شیراز
7 حسین ابوترابی - 43 هیئت ایلام
8 محمد امیریان مهر - 21 هیئت خراسان رضوی
9 امیرحسین محمدی روشناوند - 23 آرویچ شرق مازندران (مقاومت)
10 مجتبی زینلی - 43 آکادمی قهرمانان
11 عبدالرحیم براتی زانیانی - 40 هیئت گنبد کاووس
12 حسین صادق زاده مقری - 23 ایران جاوید
13 محمد صرصری - 48 هیئت گنبد کاووس
14 علیرضا سیفی - 29 هیئت نهاوند
15 متین مهدوی دهاقانی - 20 هیئت تنکابن
16 امین پورنجف - 41 هیئت تنکابن
17 آرتین صدیقی - 17 هیئت تنکابن
18 محمدحسین طیبی - 22 آزاد
19 میلاد سیف الهی - 36 ایران جاوید
20 سیدمحمد حسینی - 29 کباب سرای سید گرگان
21 اسماعیل فاطمه کرده - 22 شهرداری مهاباد
22 محمد غزنچائی - 29 آزاد
23 وحید دهقان زاده بافقی - 49 آزاد
24 مسعود جمیل زاده - 48 کاپیتان شیراز
25 سیدمحمدرضا میریزدی - 23 پدافند هوایی رعد
26 سعید زمانیان اردکانی - 38 آزاد
27 سیدعلی ایزدی - 25 هیئت قم
28 حمیدرضا طالب - هیئت ایلام
29 مهدی جابانی - 45 پلیس مازندران
30 مجید شیخ ویسی - 41 هیئت رستم کلا
31 ایمان آزادی - 39 کاپیتان شیراز
32 سعید گندمی - آزاد
33 امیررضا رحیمی - 25 آزاد
34 ابراهیم صمدزاده - 49 هیئت گنبد کاووس
35 محمدعدنان شاهباز - 19 بایک سنتر (الف)
36 علی مظلوم - 20 ایران جاوید
37 بهرام رحیم پور شیره جینی - 37 هیئت گنبد کاووس
38 حسین مداح - 33 کاپیتان شیراز
DNS محمدحسین نوروزی - 20 آزاد
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد