سیمرغ نیشابور

سیمرغ نیشابور
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
داوود محمدآبادی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 12 1401-05-22
سپهر نظافتی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
امتیاز کریمی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
داوود محمدآبادی لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 15 1401-05-21
امتیاز کریمی لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
امتیاز کریمی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 4 استقامت جاده آزاد آقایان 67 15 1401-03-19
داوود محمدآبادی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 2 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 85 9 1401-03-19
حمیدرضا طالب لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 28 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 3 0 1401-03-19
مسعود پورهمتی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 27 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
محمدنصیر آبادی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 25 استقامت جاده آزاد آقایان 7 0 1401-03-19
داوود محمدآبادی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 6 استقامت جاده آزاد آقایان 56 0 1401-03-19
حمیدرضا طالب لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 42 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
حمیدرضا طالب مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 6 0 1400-09-26
حمیدرضا طالب مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 21 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 10 0 1400-09-25