لیگ دسته یک تایم تریل م2

مسابقات لیگ دسته اول در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده بزرگسالان آقایان
27

تعداد شرکت کنندگان

نیشابور

مکان برگزاری

0km

مسافت

1401-05-21

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم
1 داوود محمدآبادی 15 22 هیئت خراسان رضوی
2 آیدین بامراد خیاوی 9 22 فراجا
3 سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی 6 17 تیم ملی ایران
4 مسعود خاکی - 22 هیئت آذربایجان شرقی
5 امتیاز کریمی - 37 آزاد
6 سپهر خانی - 19 امیدنیا مشهد
7 علیرضا سیفی - 29 هیئت نهاوند
8 امیرحسین محمدی روشناوند - 23 آرویچ شرق مازندران (مقاومت)
9 امیرحسین یاوری - 25 آزاد
10 پارسا مزداب - 25 سادول کراس لامرد
11 احسان محمودی - 21 هیئت شهر تبریز
12 بهزاد ابراهیمی مقدم - 34 هیئت خراسان رضوی
13 وحید صالح - آزاد
14 حسین نادریان - پدافند هوایی رعد (ب)
15 حامد نجاری بلالمی - 37 کاپیتان شیراز
16 سیدمحمد بهشتی - 50 هیئت خراسان جنوبی
17 مرتضی خالصی - 38 آرویچ شرق مازندران (مقاومت)
18 حسین ابوترابی - 43 آزاد
19 عبدالرحیم براتی زانیانی - 40 آزاد
20 میثم جوانمردقصاب - 38 هیئت گلستان
21 حسن کریمی مونقی - 60 آسمان آبی
22 حامد مهدی نژاد - 35 هیئت البرز (ب)
23 سیدمهدی میرباقری فیروزآبادی - 48 آزاد
24 کریم صادقی پور - 42 هیئت آذربایجان غربی
25 سعید بسطامی - 38 آزاد
26 اژدر یوسف پور - 35 شمس خوی
27 مهرداد کمالی پور - 34 آزاد
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد