باشگاه شهربهشت

باشگاه شهربهشت
مشهد شهر
سید مجتبی جاودانی مدیر
1390 تاسیس
سید مجتبی جاودانی اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
کورش قراگزلو لیگ برتر جاده جوانان م2 سوپرلیگ تهران 12 استقامت جاده جوانان آقایان 32 0 1401-12-24
محمدصادق معصومی نژاد سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
محمدصادق معصومی نژاد سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 10 اسکرچ جوانان آقایان 39 2 1401-09-05
امیرحسین یاوری لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
سیدمحمدرضا میریزدی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
حسین ابوترابی لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 18 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
امیرحسین یاوری لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
سیدمحمدرضا میریزدی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 25 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 6 0 1401-03-19
حسین ابوترابی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 7 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 51 0 1401-03-19
سعید درگاهی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 29 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
نوید کلاهی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 22 استقامت جاده آزاد آقایان 10 0 1401-03-19
حسین ابوترابی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 17 استقامت جاده آزاد آقایان 20 0 1401-03-19
سیدمحمدرضا میریزدی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 7 استقامت جاده آزاد آقایان 51 0 1401-03-19
محمدصادق معصومی نژاد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 10 اسکرچ جوانان آقایان 39 2 1401-02-22
محمدصادق معصومی نژاد سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمدصادق معصومی نژاد سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 23 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 10 0 1401-02-21
کورش قراگزلو سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 16 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 23 0 1401-02-21
کورش قراگزلو سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 24 استقامت جاده جوانان آقایان 9 0 1401-02-22
محمدصادق معصومی نژاد سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 18 استقامت جاده جوانان آقایان 20 0 1401-02-22
محمدصادق معصومی نژاد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمد جواد سیامک مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 29 کراس کانتری جوانان آقایان 5 0 1400-09-18
حامد حسن پور مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-18
سیدمحمدرضا میریزدی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 10 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 39 2 1400-09-18
کورش قراگزلو مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 8 کراس کانتری جوانان آقایان 47 6 1400-09-18
محمدصادق معصومی نژاد موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 8 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
سیدمحمدرضا سیدی مرحله دوم لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ مشهد -- 500 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
حامد حسن پور مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 7 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 51 12 1400-08-11
ولی الله دانشمندرابری مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 7 0 1400-08-11
محمد صدیق سلمانی بجد مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 21 کراس کانتری جوانان آقایان 10 0 1400-08-11
محمدصادق معصومی نژاد مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27