باشگاه شهربهشت

باشگاه شهربهشت
مشهد شهر
سید مجتبی جاودانی مدیر
1390 تاسیس
سید مجتبی جاودانی اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
محمدصادق معصومی نژاد سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
محمدصادق معصومی نژاد سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 10 اسکرچ جوانان آقایان 39 2 1401-09-05
امیرحسین یاوری لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
سیدمحمدرضا میریزدی لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
حسین ابوترابی لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 18 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
امیرحسین یاوری لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
سیدمحمدرضا میریزدی لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 25 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 6 0 1401-03-19
حسین ابوترابی لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 7 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 51 0 1401-03-19
سعید درگاهی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 29 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
نوید کلاهی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 22 استقامت جاده آزاد آقایان 10 0 1401-03-19
حسین ابوترابی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 17 استقامت جاده آزاد آقایان 20 0 1401-03-19
سیدمحمدرضا میریزدی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 7 استقامت جاده آزاد آقایان 51 0 1401-03-19
محمدصادق معصومی نژاد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 10 اسکرچ جوانان آقایان 39 2 1401-02-22
محمدصادق معصومی نژاد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمدصادق معصومی نژاد سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 23 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 10 0 1401-02-21
کوروش قراگزلو سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 16 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 23 0 1401-02-21
کوروش قراگزلو سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 24 استقامت جاده جوانان آقایان 9 0 1401-02-22
محمدصادق معصومی نژاد سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 18 استقامت جاده جوانان آقایان 20 0 1401-02-22
محمدصادق معصومی نژاد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمد جواد سیامک مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 29 کراس کانتری جوانان آقایان 5 0 1400-09-18
حامد حسن پور مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-18
سیدمحمدرضا میریزدی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 10 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 39 2 1400-09-18
کوروش قراگزلو مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ کازرون 8 کراس کانتری جوانان آقایان 47 6 1400-09-18
محمدصادق معصومی نژاد موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 8 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
سیدمحمدرضا سیدی مرحله دوم لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ مشهد -- 500 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
حامد حسن پور مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 7 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 51 12 1400-08-11
ولی الله دانشمندرابری مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 7 0 1400-08-11
محمد صدیق سلمانی بجد مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 21 کراس کانتری جوانان آقایان 10 0 1400-08-11
محمدصادق معصومی نژاد مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27