لیگ دسته یک م 1

مسابقات لیگ دسته اول در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده آزاد آقایان
گالری عکسهای ارسالی
58

تعداد شرکت کنندگان

گرگان

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-03-19

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 236
2 فراجا 132
3 سیمرغ نیشابور 130
4 باشگاه شهربهشت 81
5 هیات نهاوند 67
6 کیارنگ 53
7 هیات استان گلستان 44
8 کاپیتان شیراز 42
9 رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (ج) 29
10 هیات تنکابن 23
11 رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (ب) 22
12 هیات قم 18
13 رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (د) 14
14 هیات سمنان 13
15 هیات گنبد کاووس (ب) 0
16 کاپیتان شیراز (ب) 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد