کیارنگ

کیارنگ
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
فرشید صلاحیان لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 22 1401-05-22
سعید صحرائیان لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
مجتبی زینلی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
مجتبی زینلی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 10 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 39 0 1401-03-19
محمد امیریان مهر لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 8 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 47 0 1401-03-19
مرتضی خالصی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 26 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
فرشید صلاحیان لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 23 استقامت جاده آزاد آقایان 9 0 1401-03-19
مجتبی زینلی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 21 استقامت جاده آزاد آقایان 12 0 1401-03-19
محمد امیریان مهر لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 13 استقامت جاده آزاد آقایان 32 0 1401-03-19
سعید صحرائیان لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 39 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19