فراجا

فراجا
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
حامد خزاعی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 9 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 43 3 1401-05-25
مهدی علیزاده لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
پارسا مزداب لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
آیدین بامراد خیاوی لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
آیدین بامراد خیاوی لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 9 1401-05-21
پارسا مزداب لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
آیدین بامراد خیاوی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 2 استقامت جاده آزاد آقایان 85 22 1401-03-19
آیدین بامراد خیاوی لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 1 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 100 15 1401-03-19
حسین صادق زاده مقری لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 12 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 32 0 1401-03-19
مهدی علیزاده لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 8 استقامت جاده آزاد آقایان 47 0 1401-03-19
پارسا مزداب لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 47 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
حسین صادق زاده مقری لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 38 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19