فراجا

فراجا
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
آیدین بامراد خیاوی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 2 استقامت جاده آزاد آقایان 85 22 1401-03-19
آیدین بامراد خیاوی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 1 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 100 15 1401-03-19
آیدین بامراد خیاوی لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 9 1401-05-21
آیدین بامراد خیاوی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
آیدین بامراد خیاوی دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 67 0 1402-08-07
متین مهدوی دهاقانی دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1402-08-07
پارسا مزداب دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ 25 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-07
علی حداد قابل دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-08
امیرحسین یاوری دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-08
پارسا مزداب دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 18 1402-08-08
آیدین بامراد خیاوی دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1402-08-08
متین مهدوی دهاقانی دسته یک جاده م 1 لیگ دسته اول ساوجبلاغ 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1402-08-08
پارسا مزداب لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 47 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
پارسا مزداب لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
پارسا مزداب لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
حامد خزاعی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 9 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 43 3 1401-05-25
مهدی علیزاده لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
حسین صادق زاده مقری لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 12 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 32 0 1401-03-19
مهدی علیزاده لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 8 استقامت جاده آزاد آقایان 47 0 1401-03-19
حسین صادق زاده مقری لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 38 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19