لیگ برتر استقامت جاده جوانان م2

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان آقایان
20

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

67km

مسافت

1401-12-24

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 دانشگاه آزاد تبریز 208
2 نساجی جلفا کاران ارس 165
3 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 153
4 هیات فارس 106
5 کلاسیک ایران 79
6 هیات استان مازندران 46
7 باشگاه شهربهشت 32

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد