کلاسیک ایران

کلاسیک ایران
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سپهر نظافتی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 56 12 1401-09-05
سپهر نظافتی سوپرلیگ - 1000متر- م1 سوپرلیگ تهران 5 1000 متر جوانان آقایان 61 24 1401-09-05
سپهر نظافتی سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران DNF اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
سپهر نظافتی سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 4 اسکرچ جوانان آقایان 67 30 1401-09-05
سپهر نظافتی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 20 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
سپهر نظافتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 5 1000 متر جوانان آقایان 61 24 1401-02-22
سپهر نظافتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 اسکرچ جوانان آقایان 67 30 1401-02-22
سپهر نظافتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 56 12 1401-02-22
سپهر نظافتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 20 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سپهر نظافتی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 6 استقامت جاده جوانان آقایان 56 18 1401-02-22