لیگ برتر تعقیبی تیمی م2

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته تعقیبی تیمی در رده جوانان آقایان
15

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

4km

مسافت

1401-12-10

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 دانشگاه آزاد تبریز 200
2 صنعت مس رفسنجان 170
3 صنعت مس کرمان 150
4 کلاسیک ایران 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد