صنعت مس کرمان

صنعت مس کرمان
? شهر
? مدیر
? تاسیس
? اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
داریوش اسماعیل زاده پشت مساری جام آزاد شهید شیرودی تنکابن کاپ کلاس 1 تنکابن DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1403-02-21
محمدامین رحیم آبادی 43th قهرمانی آسیا پیست بین المللی دهلی 19 کیرین بزرگسالان آقایان 0 120 1402-12-02
محمدامین رحیم آبادی 43th قهرمانی آسیا پیست بین المللی دهلی 8 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 330 1402-12-02
آنیتا محسنی ماهانی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت جوانان بانوان 75 36 1402-08-11
آنیتا محسنی ماهانی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان بانوان 150 0 1402-08-11
آنیتا محسنی ماهانی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 8 دورامتیازی جوانان بانوان 47 6 1402-08-11
آنیتا محسنی ماهانی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 11 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 0 0 1402-08-11
آنیتا محسنی ماهانی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 2 500 متر جوانان بانوان 85 45 1402-08-12
آنیتا محسنی ماهانی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 4 اسپرینت جوانان بانوان 67 30 1402-07-10
آنیتا محسنی ماهانی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1402-07-10
آنیتا محسنی ماهانی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 61 24 1402-07-10
آنیتا محسنی ماهانی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 7 دورامتیازی جوانان بانوان 51 12 1402-07-10
آنیتا محسنی ماهانی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 4 500 متر جوانان بانوان 67 0 1402-07-10
امیرعلی علیزاده قناد لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-08
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-08
صالح طبیب زاده لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 170 0 1402-07-08
امیرعلی علیزاده قناد لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 8 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 6 1402-07-08
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 1 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 60 1402-07-08
صالح طبیب زاده لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 10 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 2 1402-07-08
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 4 اسپرینت بزرگسالان آقایان 67 30 1402-07-08
امیرعلی علیزاده قناد لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت بزرگسالان آقایان 75 36 1402-07-08
امیرعلی علیزاده قناد لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 4 کیرین بزرگسالان آقایان 67 30 1402-07-08
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 2 کیرین بزرگسالان آقایان 85 45 1402-07-08
رامین اکبری لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-08
رامین اکبری لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 8 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 6 1402-08-03
رامین اکبری لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 10 اسکرچ بزرگسالان آقایان 39 2 1402-08-03
رامین اکبری لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-03
رامین اکبری لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 6 اومنیوم بزرگسالان آقایان 112 0 1402-07-08
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 10 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 39 2 1402-07-08
حسین اسلامی کوهپایه لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 12 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 32 0 1402-07-08
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 10 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 39 0 1402-07-08
حسین اسلامی کوهپایه لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 12 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 32 0 1402-07-08
صالح طبیب زاده لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 9 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 43 3 1402-07-08
رامین اکبری لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 4 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 67 30 1402-07-08
حسین اسلامی کوهپایه سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
حسین اسلامی کوهپایه سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 15 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-16
حسین اسلامی کوهپایه لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
حسین اسلامی کوهپایه لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 122 0 1401-08-24
حسین اسلامی کوهپایه لیگ برتر دور امتیازی م2 سوپرلیگ تهران DSQ دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 3 1401-08-24
حسین اسلامی کوهپایه سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
حسین اسلامی کوهپایه لیگ برتر امنیوم م2 سوپرلیگ تهران 5 اومنیوم بزرگسالان آقایان 122 24 1401-08-24
حسین اسلامی کوهپایه لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران 10 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 39 2 1401-08-24
حسین اسلامی کوهپایه لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-03
حسین اسلامی کوهپایه لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
حسین اسلامی کوهپایه سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 15 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-16
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 134 0 1402-07-08
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-08
حسین اسلامی کوهپایه لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-08
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران DNF اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-08
صالح طبیب زاده لیگ برتر پیست م 1 سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ بزرگسالان آقایان 56 0 1402-07-08
مهرشاد عظیمی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 49 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
سید محمود رسولی قهرمانی کشور پیست قهرمانی کشور تهران 4 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 75 1402-04-20
آیدا رستمی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 4 500 متر جوانان بانوان 67 0 1402-08-12
آیدا رستمی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 10 اسکرچ جوانان بانوان 39 2 1402-08-11
آیناز حسین شاهی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 9 اسکرچ جوانان بانوان 43 3 1402-08-11
آیناز حسین شاهی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 43 3 1402-08-11
آیدا رستمی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 51 12 1402-08-11
آیدا رستمی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 9 دورامتیازی جوانان بانوان 43 3 1402-08-11
آیناز حسین شاهی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1402-08-11
آیدا رستمی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1402-08-11
آیدا رستمی لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت جوانان بانوان 61 24 1402-08-11
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 51 12 1402-08-04
آرتین صدیقی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 56 18 1402-08-04
پریسا جنتی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 6 دورامتیازی جوانان بانوان 56 18 1402-07-10
آیدا رستمی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 3 500 متر جوانان بانوان 75 0 1402-07-10
آیدا رستمی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران DNS دورامتیازی جوانان بانوان 0 6 1402-07-10
پریسا جنتی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 6 دورامتیازی جوانان بانوان 56 18 1402-07-10
آیدا رستمی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 67 30 1402-07-10
پریسا جنتی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان بانوان 170 0 1402-07-10
آیدا رستمی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1402-07-10
آیدا رستمی لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 6 اسپرینت جوانان بانوان 56 18 1402-07-10
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ ورامین 8 1000 متر بزرگسالان آقایان 47 0 1402-08-03
محمدامین رحیم آبادی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ ورامین 1 1000 متر بزرگسالان آقایان 100 0 1402-08-03
پوریا یعقوبی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 5 اومنیوم بزرگسالان آقایان 134 24 1402-08-03
آرتین صدیقی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 6 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 56 18 1402-08-03
پوریا یعقوبی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 2 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 85 45 1402-08-03
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 134 0 1402-08-03
محمدامین رحیم آبادی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-03
محمدامین رحیم آبادی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-03
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-03
صالح طبیب زاده لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 170 0 1402-08-03
صالح طبیب زاده لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 7 اسپرینت بزرگسالان آقایان 51 12 1402-08-03
محمدامین رحیم آبادی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 45 1402-08-03
آرتین صدیقی لیگ پیست بزرگسالان م 2 سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 85 45 1402-08-03
محمد محیاپور لری لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 56 18 1402-07-21
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 61 24 1402-07-21
صالح طبیب زاده لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 4 دورامتیازی جوانان آقایان 67 30 1402-07-21
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 10 اسکرچ جوانان آقایان 39 2 1402-07-21
صالح طبیب زاده لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 5 اسکرچ جوانان آقایان 61 24 1402-07-21
امیرعلی علیزاده قناد لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 200 0 1402-07-21
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1402-07-21
صالح طبیب زاده لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1402-07-21
صالح طبیب زاده لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت جوانان آقایان 75 0 1402-07-21
امیرعلی علیزاده قناد لیگ پیست جوانان م 2 سوپرلیگ تهران 1 اسپرینت جوانان آقایان 100 0 1402-07-21
محمدجواد بلوچ خانی لیگ برتر جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 10 اسکرچ جوانان آقایان 39 2 1402-05-11
محمد محیاپور لری لیگ برتر جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 8 اسکرچ جوانان آقایان 47 6 1402-05-11
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 4 اومنیوم جوانان آقایان 150 30 1402-05-11
سیدصالح طبیب زاده لیگ برتر جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 2 کیرین جوانان آقایان 85 45 1402-05-11
امیرعلی علیزاده قناد لیگ برتر جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 1 کیرین جوانان آقایان 100 60 1402-05-11
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ برتر جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 5 کیرین جوانان آقایان 0 24 1402-05-11
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ برتر جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1402-05-11
سیدصالح طبیب زاده لیگ برتر جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 200 0 1402-05-11
امیرعلی علیزاده قناد لیگ برتر جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1402-05-11
سیدصالح طبیب زاده لیگ برتر جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 7 اسپرینت جوانان آقایان 0 12 1402-05-11
محمدحسن اسلامی کوهپایه لیگ برتر جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 6 اسپرینت جوانان آقایان 56 18 1402-05-11
امیرعلی علیزاده قناد لیگ برتر جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 1 اسپرینت جوانان آقایان 100 60 1402-05-11
سیدصالح طبیب زاده سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
احمدرضا بهزادی تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
احمدرضا بهزادی تور مرند(2.1) نتیجه کلی بین المللی Iran 34 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
امیرحسین وطن پرست تور مرند(2.1) م4 بین المللی Iran 14 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1402-02-30
دانیال فرزانه لیگ برتر اومنیوم م2 سوپرلیگ تهران 3 اومنیوم جوانان آقایان 150 36 1401-12-10
رامین اکبری لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران 2 کیرین جوانان آقایان 85 45 1401-12-10
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران 1 کیرین جوانان آقایان 100 60 1401-12-10
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 51 12 1401-12-10
سیدصالح طبیب زاده لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران 1 1000 متر جوانان آقایان 100 0 1401-12-10
رامین اکبری لیگ برتر اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت جوانان آقایان 85 45 1401-12-10
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 1 اسپرینت جوانان آقایان 100 60 1401-12-10
سیدصالح طبیب زاده لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 200 0 1401-12-10
رامین اکبری لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 11 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 10 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
دانیال فرزانه لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 150 0 1401-12-10
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر دورامتیازی م2 سوپرلیگ تهران DNF دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-12-10
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر دورامتیازی م2 سوپرلیگ تهران 5 دورامتیازی جوانان آقایان 61 0 1401-12-10
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر اسکرچ م2 سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ جوانان آقایان 51 12 1401-12-10
رامین اکبری لیگ برتر اسکرچ م2 سوپرلیگ تهران 8 اسکرچ جوانان آقایان 47 6 1401-12-10
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر اسکرچ م2 سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ بزرگسالان آقایان 51 12 1401-08-24
رامین اکبری لیگ برتر اسکرچ م2 سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ بزرگسالان آقایان 56 18 1401-08-24
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر دور امتیازی م2 سوپرلیگ تهران DSQ دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 2 1401-08-24
محمدسینا ربیعی کرهرودی سوپرلیگ مدیسون م2 سوپرلیگ تهران DSQ مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
سجاد جعفرنسب سوپرلیگ مدیسون م2 سوپرلیگ تهران DSQ مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 43 3 1401-08-24
رامین اکبری لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
سجاد جعفرنسب لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
امیرعلی علیزاده قناد لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران 3 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 36 1401-08-24
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر 1000 متر م2 سوپرلیگ تهران 1 1000 متر بزرگسالان آقایان 100 60 1401-08-24
امیرعلی علیزاده قناد لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران 5 کیرین بزرگسالان آقایان 61 0 1401-08-24
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران 3 کیرین بزرگسالان آقایان 75 0 1401-08-24
رامین اکبری لیگ برتر کیرین م2 سوپرلیگ تهران 8 کیرین بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
امیرعلی علیزاده قناد لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
محمدامین رحیم آبادی لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 170 0 1401-08-24
رامین اکبری لیگ برتر تیم اسپرینت م2 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
محمدسینا ربیعی کرهرودی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 10 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 2 1401-09-05
دانیال فرزانه سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 67 24 1401-09-05
محمدامین رحیم آبادی سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران 1 1000 متر جوانان آقایان 100 60 1401-09-05
دانیال فرزانه سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 5 اومنیوم جوانان آقایان 122 24 1401-09-05
امیرعلی علیزاده قناد سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
امیرعلی علیزاده قناد سوپر لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 7 کیرین بزرگسالان آقایان 56 12 1401-06-16
محمدامین رحیم آبادی سوپر لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 2 کیرین بزرگسالان آقایان 85 45 1401-06-16
محمدسینا ربیعی کرهرودی سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 5 اسکرچ جوانان آقایان 61 24 1401-09-05
امیرعلی علیزاده قناد سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 4 اسپرینت جوانان آقایان 67 30 1401-09-05
محمدامین رحیم آبادی سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 1 اسپرینت جوانان آقایان 100 60 1401-09-05
امیرعلی علیزاده قناد سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 2 کیرین جوانان آقایان 85 45 1401-09-05
رامین اکبری سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 1 کیرین جوانان آقایان 100 60 1401-09-05
رامین اکبری سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 200 0 1401-09-05
امیرعلی علیزاده قناد سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
محمدامین رحیم آبادی سوپرلیگ -تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
علی اصغر موسی زاده جبدرقی سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 4 اومنیوم بزرگسالان آقایان 134 30 1401-06-17
دانیال فرزانه سوپرلیگ - دور امتیازی - م1 سوپرلیگ تهران DNF دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
امیرعلی علیزاده قناد سوپرلیگ - 1کیلومتر - م1 سوپرلیگ تهران 4 1000 متر بزرگسالان آقایان 67 30 1401-06-16
محمدامین رحیم آبادی سوپرلیگ - 1کیلومتر - م1 سوپرلیگ تهران 1 1000 متر بزرگسالان آقایان 100 60 1401-06-16
دانیال فرزانه سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 122 0 1401-06-17
سجاد جعفرنسب سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
علی اصغر موسی زاده جبدرقی سوپر لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
دانیال فرزانه سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ بزرگسالان آقایان 51 12 1401-08-24
سجاد جعفرنسب سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ بزرگسالان آقایان 56 18 1401-08-24
محمدامین رحیم آبادی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت بزرگسالان آقایان 75 36 1401-06-16
امیرعلی علیزاده قناد سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 7 اسپرینت بزرگسالان آقایان 51 12 1401-06-16
امیرعلی علیزاده قناد سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 7 اسپرینت بزرگسالان آقایان 51 12 1401-06-16
محمدامین رحیم آبادی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت بزرگسالان آقایان 75 36 1401-06-16
علی اصغر موسی زاده جبدرقی لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 122 0 1401-06-17
سجاد جعفرنسب لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
دانیال فرزانه لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
سجاد جعفرنسب سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 43 3 1401-06-17
علی اصغر موسی زاده جبدرقی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 51 12 1401-06-17
امیرعلی علیزاده قناد لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 4 1000 متر بزرگسالان آقایان 67 30 1401-06-17
محمدامین رحیم آبادی لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 1 1000 متر بزرگسالان آقایان 100 60 1401-06-17
علی اصغر موسی زاده جبدرقی لیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 4 اومنیوم بزرگسالان آقایان 134 30 1401-06-17
دانیال فرزانه لیگ - دورامتیازی - م1 سوپرلیگ تهران DNF دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
علی اصغر موسی زاده جبدرقی لیگ - دورامتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 4 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 67 30 1401-06-17
دانیال فرزانه لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ بزرگسالان آقایان 51 12 1401-06-17
سجاد جعفرنسب لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ بزرگسالان آقایان 56 18 1401-06-17
محمدامین رحیم آبادی لیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
محمدامین رحیم آبادی لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران DNF تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
امیرعلی علیزاده قناد لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران DNF تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
امیرحسین دهقانی لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران DNF تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
داریوش اسماعیل زاده پشت مساری سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 5 0 1401-05-31
محمدسینا ربیعی کرهرودی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 6 0 1401-05-31
سجاد جعفرنسب سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا DNS تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-05-30
دانیال فرزانه سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 27 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 9 0 1401-05-30
داریوش اسماعیل زاده پشت مساری سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 12 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 39 0 1401-05-30
داریوش اسماعیل زاده پشت مساری سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-02
دانیال فرزانه سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 22 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 18 0 1401-05-02
محمدسینا ربیعی کرهرودی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
محمد ادریس جاویدان سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
دانیال فرزانه سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 23 0 1401-05-03
محمد صالح غیانی طرزی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
محمدسینا ربیعی کرهرودی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 9 0 1401-02-27
داریوش اسماعیل زاده پشت مساری سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 47 0 1401-02-28
علی کرمی پورچهارراه گشین سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 33 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 12 0 1401-02-28
داریوش اسماعیل زاده پشت مساری سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 5 0 1401-02-27
دانیال فرزانه سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 6 0 1401-02-27
امیرعلی علیزاده قناد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمدامین رحیم آبادی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 1000 متر جوانان آقایان 100 60 1401-02-22
محمدسینا ربیعی کرهرودی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 5 اسکرچ جوانان آقایان 61 24 1401-02-22
محمدسینا ربیعی کرهرودی سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 10 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 2 1401-02-22
دانیال فرزانه سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 67 24 1401-02-22
دانیال فرزانه سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 8 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 47 0 1401-02-21
رامین اکبری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 200 0 1401-02-22
امیرعلی علیزاده قناد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمدامین رحیم آبادی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
امیرعلی علیزاده قناد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 اسپرینت جوانان آقایان 67 30 1401-02-22
محمدامین رحیم آبادی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 اسپرینت جوانان آقایان 100 60 1401-02-22
دانیال فرزانه سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
میثاق پرتو مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 8 دانهیل بزرگسالان آقایان 47 6 1400-09-19
آیدین صرافی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 5 دانهیل بزرگسالان آقایان 61 24 1400-09-19
امین نجفی بزی مرحله دوم لیگ کوهستان سوپرلیگ شیراز 3 دانهیل بزرگسالان آقایان 75 36 1400-09-19
یوسف پولاب مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 6 کیرین بزرگسالان آقایان 56 18 1400-07-19
محمدامین رحیم آبادی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 8 کیرین بزرگسالان آقایان 47 6 1400-07-19
محمدامین رحیم آبادی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
یوسف پولاب مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
محمدحسین فدائی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 134 0 1400-07-18
محمدامین رحیم آبادی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 10 اسپرینت بزرگسالان آقایان 43 2 1400-08-24
یوسف پولاب مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 7 اسپرینت بزرگسالان آقایان 51 12 1400-08-24
آیدین علیاری مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 75 36 1400-08-24
صالح مشهدی تفرشی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 9 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 0 3 1400-08-24
آیدین علیاری مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد DSQ مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
رامیار قوامی مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد DSQ مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
رامیار قوامی مرحله دوم لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ مشهد 5 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 61 24 1400-08-24
شهاب جدیدالاسلامی مرحله دوم لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ مشهد 5 اومنیوم بزرگسالان آقایان 122 24 1400-08-24
شهاب جدیدالاسلامی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
آیدین علیاری مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
سید موسی مصطفوی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
صالح مشهدی تفرشی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 134 0 1400-08-24
محمدامین رحیم آبادی مرحله دوم لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ مشهد 1 1000 متر بزرگسالان آقایان 100 60 1400-08-24
محمدامین رحیم آبادی مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 7 کیرین بزرگسالان آقایان 51 12 1400-08-24
محمدامین رحیم آبادی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 134 0 1400-08-24
سید محمود رسولی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
یوسف پولاب مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله دوم لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ مشهد 6 اسکرچ بزرگسالان آقایان 56 18 1400-08-24
محمدسینا ربیعی کرهرودی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدسینا ربیعی کرهرودی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدسینا ربیعی کرهرودی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدسینا ربیعی کرهرودی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدسینا ربیعی کرهرودی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیرعلی علیزاده قناد مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
امیرعلی علیزاده قناد مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیرعلی علیزاده قناد مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
محمدامین رحیم آبادی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمدامین رحیم آبادی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت -- اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمدامین رحیم آبادی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمدامین رحیم آبادی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدامین رحیم آبادی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
محمدحسین فدائی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
امیرعلی علیزاده قناد مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت -- اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
آیدین علیاری مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 32 0 1400-08-13
آیدین صرافی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 3 دانهیل بزرگسالان آقایان 75 36 1400-08-11
امین نجفی بزی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 4 دانهیل بزرگسالان آقایان 67 30 1400-08-11
یوسف پولاب مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 6 اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 18 1400-07-20
آیدین علیاری مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 75 24 1400-07-20
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران 6 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 18 1400-07-18
شهاب جدیدالاسلامی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 4 اومنیوم بزرگسالان آقایان 134 30 1400-07-19
رامیار قوامی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 18 1400-07-20
شهاب جدیدالاسلامی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 4 اسکرچ بزرگسالان آقایان 67 30 1400-07-20
صالح مشهدی تفرشی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 67 30 1400-07-20
محمدامین رحیم آبادی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران 3 1000 متر بزرگسالان آقایان 75 36 1400-07-18
داریوش اسماعیل زاده پشت مساری سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 30 1400-08-14
صالح مشهدی تفرشی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 24 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
داریوش اسماعیل زاده پشت مساری مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 56 0 1400-08-13
شهاب جدیدالاسلامی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 18 0 1400-08-14
میثاق پرتو مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین DNF دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-11
سهیل تفرشی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
سید موسی مصطفوی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 134 0 1400-07-18
محمدحسین فدائی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 2 1400-07-20
شهاب جدیدالاسلامی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 2 1400-07-22
محمدامین رحیم آبادی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 8 اسپرینت بزرگسالان آقایان 47 6 1400-07-20
کامران کیانی دوست سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 69 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
آیدین علیاری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 12 0 1400-07-22
آیدین علیاری مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 26 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
کامران کیانی دوست مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 50 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
آیدین علیاری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 12 0 1400-07-08
داریوش اسماعیل زاده پشت مساری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 53 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
شهاب جدیدالاسلامی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 55 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
رامیار قوامی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
صالح مشهدی تفرشی مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 18 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1400-07-22
صالح مشهدی تفرشی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 66 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
داریوش اسماعیل زاده پشت مساری مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 43 0 1400-07-22
داریوش اسماعیل زاده پشت مساری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 9 0 1400-07-22
آیدین علیاری مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
صالح مشهدی تفرشی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
صالح مشهدی تفرشی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 23 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 18 0 1400-07-09
داریوش اسماعیل زاده پشت مساری مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 32 0 1400-07-09