مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده بزرگسالان آقایان
38

تعداد شرکت کنندگان

رامسر

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-22

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله
1 حسن سیف الهی فرد 30 31 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:30:50.630 +0
2 بهنام خلیلی خسرو شاهی 18 35 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 00:31:09.950 +0
3 بهنام آرین 12 34 هورسان رامسر 00:31:14.370 +0
4 سعید صفرزاده 9 39 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:31:14.660 +0
5 خلیل خورشید 6 36 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:31:31.270 +0
6 میرصمد پورسیدی گل آخور 0 39 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 00:31:40.590 +0
7 مرتضی رضوانی گیل کلائی 0 34 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 00:32:00.610 +0
8 سید موسی مصطفوی 0 33 هیئت مرکزی 00:32:05.460 +0
9 محمد اسماعیل چایچی رقیمی 0 30 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 00:32:18.260 +0
10 سعید چهرزاد 0 46 گل گهر سیرجان 00:32:19.410 +0
11 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 0 30 صنعت مس کرمان 00:32:29.460 +0
12 مهدی آرمون 0 35 هورسان رامسر 00:32:30.360 +0
13 حسین محمدی ها 0 43 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 00:32:35.380 +0
14 علی عبدالخضر طعین 0 31 منطقه آزاد انزلی 00:32:42.730 +0
15 مصطفی لقمانیان 0 48 ایران زمین 00:32:52.270 +0
16 امین چهرزاد 0 41 گل گهر سیرجان 00:32:55.430 +0
17 یاسر ضیاالدین عباس 0 41 منطقه آزاد انزلی 00:33:05.020 +0
18 صالح مشهدی تفرشی 0 37 صنعت مس کرمان 00:33:29.130 +0
19 سجاد پایدار شیروانه ده 0 35 DFT مشگین شهر 00:33:34.260 +0
20 احمد قمری 0 40 هیئت مرکزی 00:33:38.490 +0
21 حسین رضائیان 0 33 هیئت مرکزی 00:33:43.100 +0
22 داوود محمدآبادی 0 22 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 00:33:52.720 +0
23 عبدعلی مهدی حازم 0 23 منطقه آزاد انزلی 00:34:01.410 +0
24 علی نعمتی خیاوی 0 39 DFT مشگین شهر 00:34:24.450 +0
25 علیرضا صالحی فر 0 27 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 00:34:38.440 +0
26 آیدین علیاری 0 24 صنعت مس کرمان 00:34:39.930 +0
27 مرتضی خالصی 0 38 هیئت نهاوند 00:35:08.690 +0
28 حسین داودیان 0 47 هیئت نهاوند 00:35:18.870 +0
29 امید اسفندیاری 0 54 ایران زمین 00:35:30.720 +0
30 رسول گلزاری 0 31 گل گهر سیرجان 00:35:39.160 +0
31 مهدی جابانی 0 45 هیئت زنجان 00:36:00.490 +0
32 آرین شمس 0 21 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 00:36:07.180 +0
33 مصطفی اصغرپورارشد 0 39 DFT مشگین شهر 00:36:21.530 +0
34 بیژن امیرآخوری 0 65 ایران زمین 00:36:40.530 +0
35 مظاهر رضازاده 0 56 هیئت زنجان 00:37:30.640 +0
36 علی اصدقی قره بابائی 0 53 هیئت زنجان 00:38:36.280 +0
DNS علیرضا عسکریان 0 22 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) +0
DNS میثم رضائی لایه 0 34 هورسان رامسر +0
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد