آرویچ شرق مازندران (مقاومت)

آرویچ شرق مازندران (مقاومت)
نکا شهر
عبدالمطلب کریمی مدیر
1400 تاسیس
شرکت نوین تجارت آرویچ شرق اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
حامد جنت Tour of The Republic (2.2) GC بین المللی ترکیه 41 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-14
حسین عسکری Tour of The Republic (2.2) GC بین المللی ترکیه 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-14
مرتضی رضوانی گیل کلائی Tour of The Republic (2.2) GC بین المللی ترکیه 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-14
حامد جنت Tour of The Republic (2.2) stg5 بین المللی ترکیه 44 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-14
حسین عسکری Tour of The Republic (2.2) stg5 بین المللی ترکیه 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-14
مرتضی رضوانی گیل کلائی Tour of The Republic (2.2) stg5 بین المللی ترکیه 41 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-14
مهدی ناطقی Tour of The Republic (2.2) stg4 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-13
حامد جنت Tour of The Republic (2.2) stg4 بین المللی ترکیه 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-13
حسین عسکری Tour of The Republic (2.2) stg4 بین المللی ترکیه 27 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-13
مرتضی رضوانی گیل کلائی Tour of The Republic (2.2) stg4 بین المللی ترکیه 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-13
محمد بهزادی پیشکناری Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
سجاد جعفرنسب Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
مرتضی رضوانی گیل کلائی Tour of The Republic (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 51 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-12
حسین عسکری Tour of The Republic (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 31 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-12
حامد جنت Tour of The Republic (2.2) stg3 بین المللی ترکیه 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-12
مهدی ناطقی Tour of The Republic (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-11
حسین عسکری Tour of The Republic (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 27 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-11
حامد جنت Tour of The Republic (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 31 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-11
مرتضی رضوانی گیل کلائی Tour of The Republic (2.2) stg2 بین المللی ترکیه 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-11
حامد جنت Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
حسین عسکری Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
مهدی ناطقی Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
مرتضی رضوانی گیل کلائی Tour of The Republic (2.2) stg1 بین المللی ترکیه 47 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-05-10
حسین صادق زاده مقری Tour of Sakarya (2.2) Prologue بین المللی ساکاریا 75 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-26
مظاهر رضازاده Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی ساکاریا 85 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
حسین صادق زاده مقری Tour of Sakarya (2.2) stage1 بین المللی ساکاریا 75 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-27
سعید صفرزاده لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-20
مرتضی رضوانی گیل کلائی لیگ برتر جاده م4 سوپرلیگ کیش 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 61 6 1401-12-19
سعید صفرزاده لیگ برتر جاده م4 سوپرلیگ کیش 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 100 30 1401-12-19
میثم رضائی لایه لیگ برتر جاده م4 سوپرلیگ کیش DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-19
حمیدرضا زمردی لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1401-12-20
مرتضی رضوانی گیل کلائی لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 23 0 1401-12-20
حسن سیف الهی فرد لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 3 1401-12-20
میثم رضائی لایه لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 25 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-20
سعید صفرزاده تور ایران آذربایجان م5 تور کلاس 1 تبریز 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
مهدی روزبهانه تور ایران آذربایجان م5 تور کلاس 1 تبریز DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
رامیار قوامی تور ایران آذربایجان م5 تور کلاس 1 تبریز DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
مرتضی رضوانی گیل کلائی تور ایران آذربایجان م5 تور کلاس 1 تبریز 42 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
میثم رضائی لایه تور ایران آذربایجان م5 تور کلاس 1 تبریز 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
حسن سیف الهی فرد تور ایران آذربایجان م5 تور کلاس 1 تبریز 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
میثم رضائی لایه تور ایران آذربایجان نتیجه کلی تور کلاس 1 تبریز 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 3 1401-07-07
سعید صفرزاده تور ایران آذربایجان نتیجه کلی تور کلاس 1 تبریز 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 85 1401-07-07
مرتضی رضوانی گیل کلائی تور ایران آذربایجان نتیجه کلی تور کلاس 1 تبریز 39 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
حسن سیف الهی فرد تور ایران آذربایجان نتیجه کلی تور کلاس 1 تبریز 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
میثم رضائی لایه تور ایران آذربایجان م3 تور کلاس 1 تبریز 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-09
رامیار قوامی تور ایران آذربایجان م3 تور کلاس 1 تبریز 39 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-09
مرتضی رضوانی گیل کلائی تور ایران آذربایجان م3 تور کلاس 1 تبریز 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-09
مهدی روزبهانه تور ایران آذربایجان م3 تور کلاس 1 تبریز 59 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-09
سعید صفرزاده تور ایران آذربایجان م3 تور کلاس 1 تبریز 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 5 1401-07-09
سعید صفرزاده تور ایران آذربایجان م4 تور کلاس 1 تبریز 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 14 1401-07-14
سعید صفرزاده تور ایران آذربایجان م1 تور کلاس 1 تبریز 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
حسن سیف الهی فرد تور ایران آذربایجان م1 تور کلاس 1 تبریز 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
رامیار قوامی تور ایران آذربایجان م1 تور کلاس 1 تبریز 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
میثم رضائی لایه تور ایران آذربایجان م4 تور کلاس 1 تبریز 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
مهدی روزبهانه تور ایران آذربایجان م4 تور کلاس 1 تبریز 58 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
مرتضی رضوانی گیل کلائی تور ایران آذربایجان م4 تور کلاس 1 تبریز 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
رامیار قوامی تور ایران آذربایجان م4 تور کلاس 1 تبریز 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
حسن سیف الهی فرد تور ایران آذربایجان م4 تور کلاس 1 تبریز 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-14
حسن سیف الهی فرد تور ایران آذربایجان م2 تور کلاس 1 تبریز 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-02
مهدی روزبهانه تور ایران آذربایجان م2 تور کلاس 1 تبریز 59 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-02
سعید صفرزاده تور ایران آذربایجان م2 تور کلاس 1 تبریز 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-02
رامیار قوامی تور ایران آذربایجان م2 تور کلاس 1 تبریز 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-02
میثم رضائی لایه تور ایران آذربایجان م2 تور کلاس 1 تبریز 31 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-02
مرتضی رضوانی گیل کلائی تور ایران آذربایجان م2 تور کلاس 1 تبریز 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-02
میثم رضائی لایه تور ایران آذربایجان م1 تور کلاس 1 تبریز 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
مرتضی رضوانی گیل کلائی تور ایران آذربایجان م1 تور کلاس 1 تبریز 48 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
مهدی روزبهانه تور ایران آذربایجان م1 تور کلاس 1 تبریز 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
حمیدرضا زمردی لیگ مازندران - جاده - م3 استانی فریدونکنار -- استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-07-01
میثم رضائی لایه سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-31
مرتضی رضوانی گیل کلائی سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 14 0 1401-05-31
سعید صفرزاده سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 18 1401-05-31
حسن سیف الهی فرد سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1401-05-31
مرتضی رضوانی گیل کلائی سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 7 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-05-30
حسن سیف الهی فرد سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 6 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 56 0 1401-05-30
سعید صفرزاده سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 2 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 85 18 1401-05-30
مرتضی رضوانی گیل کلائی سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-02
حسن سیف الهی فرد سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 47 0 1401-05-02
سعید صفرزاده سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 100 30 1401-05-02
مرتضی رضوانی گیل کلائی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
حمیدرضا زمردی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 18 0 1401-05-03
حسن سیف الهی فرد سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 3 1401-05-03
میثم رضائی لایه سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
رامیار قوامی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 24 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
سعید صفرزاده سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 45 1401-05-03
سینا زمردیان جام مرحوم علی اکبر یعقوبی کاپ کلاس 3 تنکابن 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-03
مرتضی رضوانی گیل کلائی جام مرحوم علی اکبر یعقوبی کاپ کلاس 3 تنکابن 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-03
مرتضی رضوانی گیل کلائی سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 67 9 1401-02-28
سعید صفرزاده سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 100 30 1401-02-28
حسن سیف الهی فرد سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
سعید صفرزاده سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 60 1401-02-27
رامیار قوامی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 12 1401-02-27
میثم رضائی لایه سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 2 1401-02-27
حمیدرضا زمردی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 39 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
مرتضی رضوانی گیل کلائی سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
حسن سیف الهی فرد سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-27
علی نعمتی خیاوی Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
علی نعمتی خیاوی Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye OTL استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
علی اصدقی قره بابائی Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
علی اصدقی قره بابائی Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
مرتضی خالصی Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
مرتضی خالصی Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye OTL استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
مرتضی رضوانی گیل کلائی Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
مرتضی رضوانی گیل کلائی Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 51 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
مهدی آقاکاشی Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye OTL استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
مهدی آقاکاشی Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 93 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
میثم رضائی لایه Grand Prix Manavgat Side (1.2) بین المللی Turkiye OTL استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-28
میثم رضائی لایه Grand Prix Gündoğmuş (1.2) بین المللی Turkiye 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-29
حمیدرضا زمردی جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-28
مظاهر رضازاده جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 7 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-28
مرتضی رضوانی گیل کلائی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 21 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
رامیار قوامی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز DNF تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
حسین محمدی ها مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 21 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1400-08-13
مرتضی رضوانی گیل کلائی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 3 1400-07-08
مهدی روزبهانه مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 12 1400-07-08
مرتضی رضوانی گیل کلائی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 12 1400-08-14
مرتضی رضوانی گیل کلائی مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 51 0 1400-08-13
مرتضی رضوانی گیل کلائی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 1 استقامت جاده آزاد آقایان 100 0 1400-08-07
رامیار قوامی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 27 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 14 0 1400-08-14
حسین محمدی ها سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-14
داوود محمدآبادی سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 23 0 1400-08-14
مظاهر رضازاده مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 26 استقامت جاده آزاد آقایان 5 0 1400-08-07
محمود محمدی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 21 استقامت جاده آزاد آقایان 10 0 1400-08-07
علی اصدقی قره بابائی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 12 استقامت جاده آزاد آقایان 32 0 1400-08-07
حمیدرضا زمردی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 2 استقامت جاده آزاد آقایان 85 0 1400-08-07
داوود محمدآبادی لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-09
مظاهر رضازاده مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 2 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 85 0 1400-07-16
حمیدرضا زمردی مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 2 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
مرتضی رضوانی گیل کلائی مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 2 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
علی اصدقی قره بابائی مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 2 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
حسین محمدی ها مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-07-30
رامیار قوامی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 10 0 1400-07-22
امیرحسین محمدی روشناوند سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 27 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 8 0 1400-07-22
داوود محمدآبادی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 45 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
داوود محمدآبادی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
حسین محمدی ها مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
حمیدرضا زمردی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
رامیار قوامی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 29 0 1400-07-08
حمیدرضا زمردی مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 2 دورحذفی آزاد آقایان 85 0 1400-07-02
مرتضی رضوانی گیل کلائی مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 1 دورحذفی آزاد آقایان 100 0 1400-07-02
مرتضی رضوانی گیل کلائی مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 0 1400-06-26
حمیدرضا زمردی مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 0 1400-06-26
مرتضی رضوانی گیل کلائی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 21 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1400-07-09
حسین محمدی ها مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1400-07-22
داوود محمدآبادی مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 22 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
مظاهر رضازاده مرحله اول لیگ مازندران (بالای 45 سال) استانی میاندرود ساری 7 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 5 0 1400-06-26
حسین محمدی ها مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 56 0 1400-07-09
حسین محمدی ها سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 60 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
محمود محمدی مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 23 دورحذفی آزاد آقایان 8 0 1400-07-02
علی اصدقی قره بابائی مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 29 دورحذفی آزاد آقایان 2 0 1400-07-02
مظاهر رضازاده مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 32 دورحذفی آزاد آقایان 0 0 1400-07-02
علی اصدقی قره بابائی مرحله اول لیگ مازندران (بالای 45 سال) استانی میاندرود ساری 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 26 0 1400-06-26
حمیدرضا زمردی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 41 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
محمود محمدی مرحله اول لیگ مازندران (بالای 45 سال) استانی میاندرود ساری 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 75 0 1400-06-26
مرتضی رضوانی گیل کلائی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 32 0 1400-07-22
مرتضی رضوانی گیل کلائی مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 56 0 1400-07-22