مرحله اول لیگ جاده تایم تریل

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده بزرگسالان آقایان
35

تعداد شرکت کنندگان

مبارکه

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-09

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله
1 بهنام آرین 30 34 هورسان رامسر 00:36:51.000 +0
2 بهنام خلیلی خسرو شاهی 18 35 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 00:38:45.335 +0
3 محمد اسماعیل چایچی رقیمی 12 30 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 00:39:08.801 +0
4 حسن سیف الهی فرد 9 31 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:39:11.339 +0
5 حمید پورهاشمی 0 34 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:39:38.739 +0
6 حسین محمدی ها 0 43 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 00:40:11.473 +0
7 امین چهرزاد 0 41 گل گهر سیرجان 00:40:15.071 +0
8 مهدی آرمون 0 35 هورسان رامسر 00:40:19.194 +0
9 علیرضا صالحی فر 0 27 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 00:40:24.249 +0
10 میرصمد پورسیدی گل آخور 0 39 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 00:40:25.000 +0
11 سجاد پایدار شیروانه ده 0 35 DFT مشگین شهر 00:40:26.627 +0
12 مصطفی لقمانیان 0 48 ایران زمین 00:40:33.000 +0
13 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 0 30 صنعت مس کرمان 00:40:34.000 +0
14 سید موسی مصطفوی 0 33 هیئت مرکزی 00:40:41.452 +0
15 احمد قمری 0 40 هیئت مرکزی 00:40:54.000 +0
16 خلیل خورشید 0 36 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:40:56.000 +0
17 حسین رضائیان 0 33 هیئت مرکزی 00:40:56.428 +0
18 حسین علیزاده 0 36 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:41:06.753 +0
19 سعید چهرزاد 0 46 گل گهر سیرجان 00:41:17.944 +0
20 محمدحسین رئیسی مبارکه 0 23 منتخب مبارکه 00:41:22.352 +0
21 مرتضی رضوانی گیل کلائی 0 34 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 00:41:24.349 +0
23 صالح مشهدی تفرشی 0 37 صنعت مس کرمان 00:41:49.452 +0
24 نیما ناطقی 0 21 منتخب مبارکه 00:41:59.000 +0
25 مهدی آقاکاشی 0 22 هورسان رامسر 00:42:16.584 +0
26 محمد رشیدی 0 41 منطقه آزاد انزلی 00:42:36.000 +0
27 علی نعمتی خیاوی 0 39 DFT مشگین شهر 00:43:16.864 +0
28 بهرام نجفی 0 27 DFT مشگین شهر 00:43:39.000 +0
29 هادی حسینی 0 34 هیئت زنجان 00:43:40.000 +0
30 امید اسفندیاری 0 54 ایران زمین 00:43:44.234 +0
31 مهدی محمدی 0 32 هیئت زنجان 00:44:50.699 +0
32 عبدالرحیم براتی زانیانی 0 40 ایران زمین 00:44:58.168 +0
33 مسعود خاکی 0 22 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 00:46:00.000 +0
34 علیرضا عسکریان 0 22 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 00:46:33.023 +0
35 مظاهر رضازاده 0 56 هیئت زنجان 00:47:11.586 +0
36 افشین دوستی 0 40 هیئت نهاوند 00:48:24.000 +0
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد