منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی
بندر انزلی شهر
سینا نعمتی ماتک مدیر
سینا نعمتی ماتک تاسیس
منطقه آزاد انزلی اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
علیرضا عسکریان لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 12 0 1401-12-20
سعيد باقری علی آباد سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 4 0 1401-05-31
رضا نفری سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1401-05-31
رضا نفری سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 25 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 12 0 1401-05-30
محمد رشیدی سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 15 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 35 0 1401-05-30
رضا نفری سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 20 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1401-05-02
سعيد باقری علی آباد سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
محمد رشیدی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
رضا نفری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1401-05-03
علی احمد شفیعیون سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 18 0 1401-02-27
مهدی مطاعی سفیده خوان سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
ناصر پورهاشمی سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 27 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 18 0 1401-02-28
علی احمد شفیعیون کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 28 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
یاسر ضیاالدین عباس مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 16 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
عبدعلی مهدی حازم مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1400-08-13
علی عبدالخضر طعین مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1400-08-13
عبدعلی مهدی حازم سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 10 0 1400-08-14
علی احمد شفیعیون سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1400-08-14
عبدعلی مهدی حازم کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
عبدعلی مهدی حازم مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
علی عبدالخضر طعین مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
یاسر ضیاالدین عباس سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1400-07-22
علی عبدالخضر طعین سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1400-07-22
عبدعلی مهدی حازم سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1400-07-22
یاسر ضیاالدین عباس مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1400-07-22
علی عبدالخضر طعین مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 32 0 1400-07-22
عبدعلی مهدی حازم مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 23 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
سروش شعبانپور مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
علی احمد شفیعیون مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 54 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
محمد رشیدی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 42 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 2 0 1400-07-08
محمد رشیدی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 26 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 16 0 1400-07-09
سعيد باقری علی آباد سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 68 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
علی احمد شفیعیون سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22