منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی
بندر انزلی شهر
سینا نعمتی ماتک مدیر
سینا نعمتی ماتک تاسیس
منطقه آزاد انزلی اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
مهدی ماهوار لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 12 0 1402-08-22
حسین موسوی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 27 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 10 0 1402-08-22
صابر علی محمدی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-08-22
مهدی مطاعی سفیده خوان لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 18 0 1402-08-22
مهدی مطاعی سفیده خوان لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 39 0 1402-08-22
حسین موسوی لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 سوپرلیگ جلفا 18 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1402-08-22
سروش شبان پور مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
سیدمحمدحسین موسوی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 20 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1402-07-26
مهدی پورمهدی اردبیلی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 12 1402-07-27
سیدمحمدحسین موسوی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1402-07-27
صابر علی محمدی لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 42 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1402-07-27
محمدعدنان شاهباز لیگ برتر جاده م2 سوپرلیگ محمودآباد 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 9 0 1402-07-27
سیدمحمدحسین موسوی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 22 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 18 0 1402-05-27
سیدمحمدحسین موسوی لیگ برتر جاده م1 سوپرلیگ اردبیل 30 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 8 0 1402-05-28
علیرضا عسکریان لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 12 0 1401-12-20
سعيد باقری علی آباد سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 4 0 1401-05-31
رضا نفری سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 22 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1401-05-31
رضا نفری سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 25 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 12 0 1401-05-30
محمد رشیدی سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 15 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 35 0 1401-05-30
رضا نفری سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 20 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1401-05-02
سعيد باقری علی آباد سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
محمد رشیدی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
رضا نفری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1401-05-03
علی احمد شفیعیون سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 18 0 1401-02-27
مهدی مطاعی سفیده خوان سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
ناصر پورهاشمی سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 27 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 18 0 1401-02-28
علی احمد شفیعیون کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 28 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
یاسر ضیاالدین عباس مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 16 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-13
عبدعلی مهدی حازم مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1400-08-13
علی عبدالخضر طعین مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1400-08-13
عبدعلی مهدی حازم سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 10 0 1400-08-14
علی احمد شفیعیون سوپرلیگ RR م 3 سوپرلیگ تبریز 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1400-08-14
عبدعلی مهدی حازم کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 15 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
عبدعلی مهدی حازم مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
علی عبدالخضر طعین مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
یاسر ضیاالدین عباس سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1400-07-22
علی عبدالخضر طعین سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1400-07-22
عبدعلی مهدی حازم سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 0 1400-07-22
یاسر ضیاالدین عباس مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1400-07-22
علی عبدالخضر طعین مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 32 0 1400-07-22
عبدعلی مهدی حازم مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 23 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
علی احمد شفیعیون مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 54 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
محمد رشیدی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 42 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 2 0 1400-07-08
محمد رشیدی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 26 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 16 0 1400-07-09
سعيد باقری علی آباد سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 68 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
علی احمد شفیعیون سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22