سوپرلیگ TT م3

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده آزاد آقایان
33

تعداد شرکت کنندگان

نکا

مکان برگزاری

30km

مسافت

1401-05-30

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم
1 حسین عسکری 30 49 هیئت مرکزی
2 سعید صفرزاده 18 39 آرویچ شرق مازندران (مقاومت)
3 امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی 12 25 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
4 آیدین علیاری 9 24 تیم ملی ایران
5 بهنام خلیلی خسرو شاهی 6 35 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
6 حسن سیف الهی فرد - 31 تیم ملی ایران
7 مرتضی رضوانی گیل کلائی - 34 آرویچ شرق مازندران (مقاومت)
8 سعید چهرزاد - 46 گل گهر سیرجان
9 بهنام آرین - 34 هیئت همدان
10 علی لبیب شتربان - 22 Shenzhen Xidesheng Cycling Team
11 امیر کلاهدوز حق - 31 Shenzhen Xidesheng Cycling Team
12 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری - 30 صنعت مس کرمان
13 مهدی آرمون - 35 هورسان رامسر
14 میرصمد پورسیدی گل آخور - 39 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
15 محمد رشیدی - 41 آزاد
16 علی نعمتی خیاوی - 39 DFT مشگین شهر
17 مهدی علمایی - 37 آزاد
18 امین چهرزاد - 41 گل گهر سیرجان
19 مهدی روزبهانه - 50 امیدنیا مشهد
20 احمد قمری - 40 هیئت مرکزی
21 آرین قلعه نویی - 23 هیئت قزوین
22 نوید امینی - 26 آزاد
23 حسین رضائیان - 33 هیئت مرکزی
24 محمد باقر میرزایی - 42 گل گهر سیرجان
25 رضا نفری - 28 آزاد
26 حامد صیفی کاری - 38 هیئت زنجان
27 دانیال فرزانه - 19 هیئت آذربایجان شرقی
28 هادی طیهوری بادخور - 38 هونامیک
29 بیژن امیرآخوری - 65 هیئت گیلان
30 امید اسفندیاری - 54 آزاد
DNS علیرضا نوعی داشدبی - 25 DFT مشگین شهر
DNS سجاد جعفرنسب - 31 هیئت گلستان
DNS مظاهر رضازاده - 56 هیئت عباس آباد
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد