کاپ سرخه حصار

مسابقات کاپ کلاس 2 در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده بزرگسالان آقایان
30

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-29

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0
2 تبریز سیتی بایک شاپ 0
3 گوهر گستر سیرجان 0
4 DFT مشگین شهر 0
5 دانشگاه آزاد تبریز 0
6 صنعت مس رفسنجان 0
7 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 0
8 هیات قزوین 0
9 هورسان رامسر 0
10 هیات شهر زنجان 0
11 رایدر آزاد 0
12 منطقه آزاد انزلی 0
13 پیشگامان کویر یزد 0
14 هیات قم 0
15 ایران زمین (تهران) 0
16 پلیس مازندران 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد