پلیس مازندران

پلیس مازندران
---- شهر
مرتضی ابراهیمی مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
مظاهر رضازاده لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 30 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1401-06-18
اميد قهرانى لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 27 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1401-06-18
علیرضا رمضانی دولت آبادی لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 9 کریتریوم آزاد آقایان 43 0 1401-06-18
صادق رزقی آزادبنی لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 5 کریتریوم آزاد آقایان 61 0 1401-06-18
مهدی جابانی لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 3 کریتریوم آزاد آقایان 75 0 1401-06-18
علیرضا زارعی وناجمی لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 13 کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1401-06-18
سیدحسین شجری لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری -- کریتریوم آزاد آقایان 0 0 1401-06-18
علیرضا زارعی وناجمی لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 17 استقامت جاده آزاد آقایان 18 0 1401-06-11
صادق رزقی آزادبنی لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 13 استقامت جاده آزاد آقایان 29 0 1401-06-11
مهدی جابانی لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 9 استقامت جاده آزاد آقایان 43 0 1401-06-11
علیرضا رمضانی دولت آبادی لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 18 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-06-11
مظاهر رضازاده لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل -- استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-06-11
اميد قهرانى لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل -- استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-06-11
صادق رزقی آزادبنی کاپ کوهستان تنکابن کاپ کلاس 3 تنکابن 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-24
امید مهرانی جام مرحوم علی اکبر یعقوبی کاپ کلاس 3 تنکابن 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-03
ابراهیم نژاد اصغری بیشه جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 40 سال تا 49 کاپ کلاس 3 تنکابن 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
مهدی جابانی لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 29 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 2 0 1401-03-19
علیرضا رمضانی دولت آبادی قهرمانی استان مازندران استانی بهشهر 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-02
صادق رزقی آزادبنی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 8 استقامت جاده آزاد آقایان 47 0 1400-08-07
علیرضا رمضانی دولت آبادی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 7 استقامت جاده آزاد آقایان 51 0 1400-08-07
مهدی جابانی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا 3 استقامت جاده آزاد آقایان 75 0 1400-08-07
علیرضا رمضانی دولت آبادی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران DNS استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
مهدی جابانی مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 1 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 100 0 1400-07-16
سیدمحمد جبرئیلی لعل گنج مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 1 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
علیرضا رمضانی دولت آبادی مرحله سوم لیگ مازندران استانی بابل 1 تایم تریل تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-16
علیرضا رمضانی دولت آبادی مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 6 دورحذفی آزاد آقایان 56 0 1400-07-02
علیرضا رمضانی دولت آبادی مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 23 0 1400-06-26
مهدی جابانی مسابقه انتخابی استان مازندران استانی ساری 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 43 0 1400-04-04
سیدمحمد جبرئیلی لعل گنج مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 9 دورحذفی آزاد آقایان 43 0 1400-07-02
ابراهیم نژاد اصغری بیشه مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 31 دورحذفی آزاد آقایان 0 0 1400-07-02
صادق رزقی آزادبنی مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 7 دورحذفی آزاد آقایان 51 0 1400-07-02
مهدی جابانی مرحله دوم لیگ مازندران استانی محمود اباد 17 دورحذفی آزاد آقایان 18 0 1400-07-02
صادق رزقی آزادبنی مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1400-06-26
مهدی جابانی مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 0 1400-06-26
ابراهیم نژاد اصغری بیشه مرحله اول لیگ مازندران (بالای 45 سال) استانی میاندرود ساری 8 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 4 0 1400-06-26
سیدمحمد جبرئیلی لعل گنج مرحله اول لیگ مازندران استانی میاندرود ساری 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 39 0 1400-06-26