لیگ استانهای شمالی م 1

مسابقات استانی در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده آزاد آقایان
55

تعداد شرکت کنندگان

گرگان

مکان برگزاری

70km

مسافت

1403-03-18

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم
1 آرتین صدیقی 0 17 هیئت تنکابن
2 عبدالرحیم براتی زانیانی 0 40 هیئت گنبد کاووس
3 امیرحسین یاوری 0 25 هیئت عباس آباد
4 میثم جوانمردقصاب 0 38 کباب سرای سید گرگان
5 محمد بهزادی پیشکناری 0 44 هیئت تنکابن
6 محسن پورمهدی اردبیلی 0 37 هیئت عباس آباد
7 امین پورنجف 0 41 هیئت تنکابن
8 امیرحسین علی پناهی 0 17 کباب سرای سید گرگان
9 سیدمحمد حسینی 0 29 کباب سرای سید گرگان
10 سعید بسطامی - 38 کباب سرای سید گرگان
11 محمد مهماندوئی 0 19 کباب سرای سید گرگان
12 مهدی پورمهدی اردبیلی 0 38 هیئت تنکابن
13 بهروز قاسمیان 0 44 هیئت گنبد کاووس
14 محمد صرصری 0 48 هیئت گنبد کاووس
15 عباس خرمی - 42 آزاد
16 صادق رزقی آزادبنی 0 38 پلیس مازندران
17 سهراب شعبانپور پیچا 0 40 هیئت امیرکلا
18 حسین بقایی 0 37 هیئت بجنورد
19 ادریس خاوری نژاد 0 41 هیئت امیرکلا
20 زهیر قنبرزاده درزی 0 28 هیئت امیرکلا
21 رضا عابدیان جلودار 0 39 هیئت امیرکلا
22 بهرام رحیم پور شیره جینی 0 37 هیئت گنبد کاووس
23 وحید لطفی مهیاری 0 41 هیئت رستم کلا
24 وحید قمی اویلی 0 34 هیئت عباس آباد
25 مظاهر رضازاده 0 56 هیئت عباس آباد
26 محمدرضا حسنیان امیری 0 57 هیئت امیرکلا
27 علیرضا کبودی 0 46 هیئت تنکابن
28 سید محمد ابراهیم جلالی 0 29 هیئت بابل
29 محمد جعفر حسن امرجی 0 58 هیئت عباس آباد
30 رسول نصراله عباسیان 0 63 هیئت عباس آباد
31 فریدون منصوری راد 0 57 هیئت بهشهر مازندران
32 فرشید رستمی حسین خانی 0 48 هیئت گنبد کاووس
33 آیدین بازمانده 0 16 پلیس مازندران
34 احسان چمراس - آزاد
35 حسن کریمی - 38 هیئت خراسان شمالی
36 فرزاد یخکشی 0 54 هیئت بهشهر (بتن منوچهری)
37 علی اصدقی قره بابائی 0 53 هیئت تنکابن
38 امین زمانی کلدره 0 39 هیئت عباس آباد
39 صابر انه محمد 0 42 هیئت گنبد کاووس
40 محمد خندقی - آزاد
41 علی خاوری - 45 هیئت خراسان شمالی
DNF مجید شیخ ویسی 0 41 هیئت رستم کلا
DNF صادق دیلمانی نژاد 0 52 هیئت تنکابن
DNF ارمیا وفایی 0 14 هیئت بابل
DNF ابراهیم نژاد اصغری بیشه 0 48 هیئت امیرکلا
DNF حسین عارفی حمزه کلائی 0 57 هیئت امیرکلا
DNF حسین ابراهیمی آکردی 0 38 هیئت مازندران
DNF علی ولی زاده 0 38 هیئت امیرکلا
DNF محمد شاملو 0 24 آزاد
DNF محمد علی‌ بیکی 0 32 هیئت رستم کلا
DNF فرهاد دهقان 0 33 هیئت بهشهر (بتن منوچهری)
DNF امیرمهدی محمدی 0 16 هیئت بابل
DNF عبدالغفور فرزین داشلی برون 0 46 آزاد
DNF علی حسینی معصوم 0 37 آزاد
DNF پوریا تابان 0 47 کباب سرای سید گرگان
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد