سوپر لیگ RR م3

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده بزرگسالان آقایان
38

تعداد شرکت کنندگان

نکا

مکان برگزاری

132km

مسافت

1401-05-31

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله
1 علی لبیب شتربان 60 22 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 03:26:29.000 +0
2 حسن سیف الهی فرد 45 31 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 03:26:29.000 +0
3 بهنام آرین 36 34 هورسان رامسر 03:26:29.000 +0
4 محمد گنج خانلو 30 27 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 03:26:50.000 +0
5 مهدی علمایی 24 37 ایران زمین 03:26:50.000 +0
6 سعید صفرزاده 18 39 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 03:27:28.000 +0
7 خلیل خورشید 12 36 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 03:28:10.000 +0
8 امیر کلاهدوز حق 6 31 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 03:28:10.000 +0
9 امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی 3 25 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 03:28:10.000 +0
10 محمد درزی رامندی 2 20 هورسان رامسر 03:28:10.000 +0
11 میرصمد پورسیدی گل آخور - 39 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 03:28:10.000 +0
12 حسین عسکری - 49 هورسان رامسر 03:28:10.000 +0
13 علی اصغر موسی زاده جبدرقی - 25 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 03:28:10.000 +0
14 علیرضا نوعی داشدبی - 25 DFT مشگین شهر 03:28:10.000 +0
15 محمد اسماعیل چایچی رقیمی - 30 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 03:28:10.000 +0
16 محمدرضا ادهمی - 27 گل گهر سیرجان 03:28:10.000 +0
17 نیما ناطقی - 21 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 03:28:10.000 +0
18 علی نعمتی خیاوی - 39 DFT مشگین شهر 03:28:10.000 +0
19 آرین قلعه نویی - 23 DFT مشگین شهر 03:28:10.000 +0
20 هادی حسینی - 34 هیئت زنجان 03:28:10.000 +0
21 مهدی آقاکاشی - 22 هورسان رامسر 03:28:10.000 +0
22 رضا نفری - 28 منطقه آزاد انزلی 03:28:10.000 +0
23 مرتضی رضوانی گیل کلائی - 34 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 03:28:10.000 +0
24 سعید چهرزاد - 46 گل گهر سیرجان 03:28:10.000 +0
25 شاهین همای اقدم - 38 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 03:28:10.000 +0
26 میثم رضائی لایه - 34 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 03:28:10.000 +0
27 فرشاد آشتیانی عرقی - 24 ایران زمین 03:28:10.000 +0
28 آیدین علیاری 0 24 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 03:28:10.000 +0
29 حامد صیفی کاری 0 38 هیئت همدان 03:28:10.000 +0
30 علی احمد شفیعیون 0 23 DFT مشگین شهر 03:28:10.000 +0
31 مهدی روزبهانه 0 50 هیئت همدان 03:28:10.000 +0
32 سینا امیرلی 0 21 ایران زمین 03:28:10.000 +0
33 محمدسینا ربیعی کرهرودی 0 19 صنعت مس کرمان 03:28:10.000 +0
34 امین خجسته 0 45 ایران زمین 03:39:53.000 +0
35 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 0 30 صنعت مس کرمان 03:39:53.000 +0
36 بهنام خلیلی خسرو شاهی 0 35 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 03:39:53.000 +0
37 محسن رحمانی بیرق 0 35 هورسان رامسر 03:40:21.000 +0
38 سعيد باقری علی آباد 0 37 منطقه آزاد انزلی 03:42:52.000 +0
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد