مرحله اول لیگ جاده استقامت

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده بزرگسالان آقایان
73

تعداد شرکت کنندگان

مبارکه

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-08

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله
1 مهدی ناطقی 60 37 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان +0
2 حسن سیف الهی فرد 45 31 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) +0
3 بهرام نجفی 36 27 DFT مشگین شهر +0
4 سعید چهرزاد 30 46 گل گهر سیرجان +0
5 محمد گنج خانلو 24 27 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان +0
6 علی لبیب شتربان 18 22 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) +0
7 مهدی روزبهانه 12 50 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) +0
8 بهنام آرین 6 34 هورسان رامسر +0
9 مرتضی رضوانی گیل کلائی 3 34 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) +0
10 خلیل خورشید 2 36 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) +0
11 هادی حسینی 0 34 هیئت زنجان +0
12 محسن رحمانی بیرق 0 35 هورسان رامسر +0
13 رامیار قوامی 0 22 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) +0
14 حمیدرضا زمردی 0 26 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) +0
15 سعید درگاهی 0 47 هیئت نهاوند +0
16 بهزاد ابراهیمی مقدم 0 34 هیئت نهاوند +0
17 مهدی علمایی 0 37 ایران زمین +0
18 امین چهرزاد 0 41 گل گهر سیرجان +0
19 محمد عزیزی 0 24 ایران زمین +0
20 علیرضا نوعی داشدبی 0 25 DFT مشگین شهر +0
21 آیدین علیاری 0 24 صنعت مس کرمان +0
22 عبدالرحیم براتی زانیانی 0 40 ایران زمین +0
23 بهنام خلیلی خسرو شاهی 0 35 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان +0
24 علیرضا زهری 0 30 هیئت نهاوند +0
25 مصطفی اصغرپورارشد 0 39 DFT مشگین شهر +0
26 افشین دوستی 0 40 هیئت نهاوند +0
27 حامد جنت 0 35 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان +0
29 محمدرضا ادهمی 0 27 هورسان رامسر +0
30 مرتضی خالصی 0 38 هیئت نهاوند +0
31 سیدمیلادمحمد سیدقالیچی 0 38 گل گهر سیرجان +0
32 مهدی آرمون 0 35 هورسان رامسر +0
33 علیرضا صالحی فر 0 27 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) +0
34 سجاد پایدار شیروانه ده 0 35 DFT مشگین شهر +0
35 مهدی محمدی 0 32 هیئت زنجان +0
36 بهنام سرانی آذر 0 40 DFT مشگین شهر +0
37 علی اصغر موسی زاده جبدرقی 0 25 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان +0
38 امید اسفندیاری 0 54 ایران زمین +0
39 سیدمحمدرضا میریزدی 0 23 هیئت نهاوند +0
40 حمید پورهاشمی 0 34 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) +0
41 محمد بهزادی پیشکناری 0 44 هورسان رامسر +0
42 محمد رشیدی 0 41 منطقه آزاد انزلی +0
43 شاهین همای اقدم 0 38 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) +0
44 احمد قمری 0 40 هیئت مرکزی +0
45 مسعود خاکی 0 22 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) +0
46 پیام کرمی 0 26 هیئت زنجان +0
47 حسین رضائیان 0 33 هیئت مرکزی +0
48 حسین علیزاده 0 36 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) +0
49 مهرشاد عظیمی 0 24 صنعت مس کرمان +0
50 کامران کیانی دوست 0 31 صنعت مس کرمان +0
51 مظاهر رضازاده 0 56 هیئت زنجان +0
52 رسول گلزاری 0 31 گل گهر سیرجان +0
53 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 0 30 صنعت مس کرمان +0
54 علی احمد شفیعیون 0 23 منطقه آزاد انزلی +0
55 شهاب جدیدالاسلامی 0 31 صنعت مس کرمان +0
DNF محمد اسماعیل چایچی رقیمی 0 30 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان +0
DNF میرصمد پورسیدی گل آخور 0 39 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان +0
DNF محمد صباغ نيا 0 34 هیئت مرکزی +0
DNF سید موسی مصطفوی 0 33 هیئت مرکزی +0
DNF داوود محمدآبادی 0 22 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) +0
DNF امیرحسین محمدی روشناوند 0 23 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) +0
DNF حسین محمدی ها 0 43 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) +0
DNF سهیل تفرشی 0 35 صنعت مس کرمان +0
DNF علی نعمتی خیاوی 0 39 DFT مشگین شهر +0
DNF مهدی آقاکاشی 0 22 هورسان رامسر +0
DNF حمیدرضا طوسی 0 32 ایران زمین +0
DNF مصطفی لقمانیان 0 48 ایران زمین +0
DNF محمد باقر میرزایی 0 42 گل گهر سیرجان +0
DNF علیرضا عسکریان 0 22 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) +0
DNF فرشاد آشتیانی عرقی 0 24 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) +0
DNF نیما ناطقی 0 21 منتخب مبارکه +0
DNF محمدحسین رئیسی مبارکه 0 23 منتخب مبارکه +0
DNF کیارش نادری 0 21 منتخب مبارکه +0
DNF سروش شبان پور 0 30 منطقه آزاد انزلی +0
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد