مرحله سوم لیگ برتر جاده

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده بزرگسالان آقایان
34

تعداد شرکت کنندگان

تبریز

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-08-13

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم
1 سعید صفرزاده 30 39 آرویچ شرق مازندران (مقاومت)
2 بهنام آرین 18 34 هیئت همدان
3 خلیل خورشید 12 36 مس سونگون
4 میرصمد پورسیدی گل آخور 9 39 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
5 بهنام خلیلی خسرو شاهی 6 35 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
6 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 0 30 صنعت مس کرمان
7 مرتضی رضوانی گیل کلائی 0 34 آرویچ شرق مازندران (مقاومت)
8 محمد اسماعیل چایچی رقیمی 0 30 تیم ملی ایران
9 سعید چهرزاد 0 46 گل گهر سیرجان
10 میثم رضائی لایه 0 34 بایک سنتر (الف)
11 سیدمیلادمحمد سیدقالیچی 0 38 آزاد
12 حسن سیف الهی فرد 0 31 تیم ملی ایران
13 علی عبدالخضر طعین 0 31 منطقه آزاد انزلی
14 آیدین علیاری 0 24 تیم ملی ایران
15 عبدعلی مهدی حازم 0 23 منطقه آزاد انزلی
16 یاسر ضیاالدین عباس 0 41 آزاد
17 مهدی آرمون 0 35 هورسان رامسر
18 سجاد پایدار شیروانه ده 0 35 DFT مشگین شهر
19 علی نعمتی خیاوی 0 39 DFT مشگین شهر
20 امین چهرزاد 0 41 گل گهر سیرجان
21 حسین محمدی ها 0 43 هیئت البرز
22 علیرضا نوعی داشدبی 0 25 DFT مشگین شهر
23 هادی حسینی 0 34 هیئت زنجان
24 صالح مشهدی تفرشی 0 37 صنعت مس کرمان
25 وحید لطفی مهیاری 0 41 هیئت رستم کلا
26 مصطفی لقمانیان 0 48 هیئت خوزستان
27 حسین رضائیان 0 33 هیئت مرکزی
28 مرتضی خالصی 0 38 هیئت خراسان رضوی
29 احمد قمری 0 40 هیئت مرکزی
30 حسین داودیان 0 47 هیئت نهاوند
31 افشین دوستی 0 40 هیئت بروجرد
32 علی اصدقی قره بابائی 0 53 هیئت تنکابن
33 ناصر پورهاشمی 0 38 هونامیک
DNF رامیار قوامی 0 22 هیئت لرستان
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد