مرحله سوم لیگ برتر جاده

ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ)ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﮐﺒﺮﯼ( - ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ- ﻣﺲ ﮐﺮﻣﺎﻥ- ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻋﻘﺎﺏ- ﻫﻮﺭﺳﺎﻥ ﺭﺍﻣﺴﺮ- ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ- ﻫﯿﺎﺕ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ- ﺁﺭﻭﯾﺞ ﺷﺮﻕ ﺍﻣﯿﺪﻧﯿﺎ ﻧﮑﺎ – ﻫﯿﺎﺕ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ - ﻫﯿﺎﺕ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ- ﻫﯿﺎﺕ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻧﺰﻟﯽ-ﮔﻮﻫﺮﮔﺴﺘﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎﻥDFT- ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ___ ﻣﺤﻞ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻭ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻨﯽ : ﺗﺒﺮﯾﺰ - ﺑﺎغ شمال-ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﺳﺘﺎﺩﯾﻮﻡ تختی (ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ : ﺁﻗﺎﯼ ﺁﺭﻣﯿﻦ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ 09366474597)

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده بزرگسالان آقایان
گالری عکسهای ارسالی
34

تعداد شرکت کنندگان

تبریز

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-08-13

تاریخ برگزاری



نتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 دانشگاه آزاد تبریز 175
2 هورسان رامسر 128
3 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 128
4 صنعت مس کرمان 88
5 گوهر گستر سیرجان 86
6 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 71
7 منطقه آزاد انزلی 64
8 DFT مشگین شهر 49
9 ایران زمین (تهران) 30
10 هیات استان زنجان 25
11 هیات استان مرکزی 21
12 هیات نهاوند 18
13 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 6

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد