سوپرلیگ - کیرین - م1

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته کیرین در رده جوانان آقایان
19

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-09-05

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 صنعت مس کرمان 185
2 دانشگاه آزاد تبریز 142
3 صنعت مس رفسنجان 117
4 هیات گنبد کاووس 83
5 هیات فارس 82
6 هیات قزوین 43
7 آکادمی پاسارگاد 39
8 آینده سازان لرستان 29
9 پرشین تهران 0
10 هیات استان آذربایجان شرقی 0
11 تیم امید نیا مشهد 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد