لیگ برتر کیرین م2

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته کیرین در رده جوانان آقایان
8

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-12-10

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 صنعت مس کرمان 185
2 دانشگاه آزاد تبریز 128
3 صنعت مس رفسنجان 126
4 کلاسیک ایران 56

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد