لیگ برتر کیرین م2

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته کیرین در رده جوانان آقایان
8

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-12-10

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد