مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته تعقیبی انفرادی در رده بزرگسالان آقایان
9

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-20

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد