مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته اومنیوم در رده بزرگسالان آقایان
9

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-19

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد