سوپر لیگ - پیست - 1

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته تیم اسپرینت در رده جوانان آقایان
18

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-02-22

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 صنعت مس کرمان 200
2 دانشگاه آزاد تبریز 170
3 هیات استان فارس 150
4 هیات گنبد کاووس 134
5 صنعت مس رفسنجان 0
6 آینده سازان لرستان 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد