مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته اسکرچ در رده جوانان آقایان
16

تعداد شرکت کنندگان

رشت

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-08-27

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 شهرک مبل 0
2 آکادمی پاسارگاد 0
3 صنعت مس رفسنجان 0
4 هیات صومعه سرا 0
5 هیات قزوین 0
6 آزاکس 0
7 هیات استان خراسان رضوی 0
8 اعتماد کالا یزد 0
9 شرکت عمران سهند 0
10 هیات شهر تبریز 0
11 صنعت مس کرمان 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد