شهرک مبل

شهرک مبل
منطقه آزاد انزلی شهر
سینا نعمتی مدیر
---- تاسیس
شهرک مبل اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
محمد پورقدم ماسوله سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 11 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-08-24
محمد پورقدم ماسوله لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-31
محمد پورقدم ماسوله لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-31
ابوالفضل حسین صفت لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-06-31
حسین دیارمنددیزکوهی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
آرین محجوب لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
حسین دیارمنددیزکوهی قهرمانی استان گیلان - کراس کانتری استانی رشت -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1401-05-28
حسین حسینی اصلی خسمخی قهرمانی استان گیلان - کراس کانتری استانی رشت -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
ابوالفضل حسین صفت قهرمانی استان گیلان - کراس کانتری استانی رشت -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1401-05-28
محمد پورقدم ماسوله قهرمانی استان گیلان - کراس کانتری استانی رشت -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
محمد پورقدم ماسوله کاپ کوهستان تنکابن کاپ کلاس 3 تنکابن 1 کراس کانتری پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-04-24
حسین حسینی اصلی خسمخی کاپ کوهستان تنکابن کاپ کلاس 3 تنکابن 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-24
ابوالفضل حسین صفت کاپ کوهستان تنکابن کاپ کلاس 3 تنکابن 2 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1401-04-24
حسین دیارمنددیزکوهی کاپ کوهستان تنکابن کاپ کلاس 3 تنکابن 1 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1401-04-24
آرین محجوب لیگ کوهستان گیلان م 2 استانی رشت 2 کراس کانتری نوجوانان آقایان 0 0 1401-04-02
ابوالفضل حسین صفت لیگ کوهستان گیلان م 2 استانی رشت 3 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1401-04-02
حسین دیارمنددیزکوهی لیگ کوهستان گیلان م 2 استانی رشت 1 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1401-04-02
لیلا یکتا سیدانی مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 2 3000 متر آزاد بانوان 0 0 1401-01-25
لیلا یکتا سیدانی مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 1 1000 متر آزاد بانوان 0 0 1401-01-25
حسین حسینی اصلی خسمخی مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 1 کیرین آزاد آقایان 0 0 1401-01-24
حسین حسینی اصلی خسمخی مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 1 3000 متر آزاد آقایان 0 0 1401-01-24
الهام غلامی فخبی مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 1 3000 متر آزاد بانوان 0 0 1401-01-25
الهام غلامی فخبی مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 2 1000 متر آزاد بانوان 0 0 1401-01-25
سارا برجی مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 5 1000 متر آزاد بانوان 0 0 1401-01-25
سارا برجی مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 3 3000 متر آزاد بانوان 0 0 1401-01-25
آرین محجوب مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 10 3000 متر آزاد آقایان 0 0 1401-01-24
ابوالفضل حسین صفت مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 6 3000 متر آزاد آقایان 0 0 1401-01-24
محمد پورقدم ماسوله مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 5 3000 متر آزاد آقایان 0 0 1401-01-24
ابوالفضل حسین صفت مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1401-01-25
محمد پورقدم ماسوله مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت -- کیرین آزاد آقایان 0 0 1401-01-24
ابوالفضل حسین صفت مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت -- کیرین آزاد آقایان 0 0 1401-01-24
آرین محجوب مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت -- کیرین آزاد آقایان 0 0 1401-01-24
حسین دیارمنددیزکوهی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
ابوالفضل حسین صفت کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 15 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-12-13
حسین حسینی اصلی خسمخی کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 12 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
حسین حسینی اصلی خسمخی مرحله دوم لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ مشهد -- 500 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
ابوالفضل حسین صفت مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
حسین حسینی اصلی خسمخی مرحله چهارم لیگ مازندران استانی نکا DNS استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-07
لیلا یکتا سیدانی لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده جوانان بانوان 0 0 1400-08-09
معصومه رحیمی زاده لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-09
الهام غلامی فخبی لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-09
ابوالفضل حسین صفت مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-06
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-06
سارا برجی مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-06
معصومه رحیمی زاده مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-06
الهام غلامی فخبی مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-06
حسین حسینی اصلی خسمخی لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-09
حسین حسینی اصلی خسمخی مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-06
لیلا یکتا سیدانی مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 0 0 1400-08-06
محمد پورقدم ماسوله مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-06
حسین حسینی اصلی خسمخی قهرمانی کوهستان استان گیلان استانی رشت 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 5 1400-05-13
محمد پورقدم ماسوله قهرمانی کوهستان استان گیلان استانی رشت 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-13
لیلا یکتا سیدانی قهرمانی کوهستان استان گیلان استانی رشت 1 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 5 1400-05-13
مریم حسن آبادی قهرمانی کوهستان استان گیلان استانی رشت -- کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1400-05-13
ابوالفضل حسین صفت قهرمانی کوهستان استان گیلان استانی رشت 2 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-05-13
حسین دیارمنددیزکوهی قهرمانی کوهستان استان گیلان استانی رشت 1 کراس کانتری جوانان آقایان 0 5 1400-05-13
میلاد بخشی زاد قهرمانی کوهستان استان گیلان استانی رشت -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-05-13
سارا برجی لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-09
محمد پورقدم ماسوله لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-09
حسین حسینی اصلی خسمخی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 1 استقامت جاده جوانان آقایان 100 0 1400-03-19
پویا حسینی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی کیاشهر DSQ کراس کانتری آزاد آقایان 0 0 1400-03-07
حسین دیارمنددیزکوهی کاپ دور امتیازی رشت استانی رشت 2 دورامتیازی جوانان آقایان 85 0 1400-02-31
حسین دیارمنددیزکوهی کاپ دور حذفی رشت استانی رشت 5 دورحذفی جوانان آقایان 61 0 1400-03-12
امیرحسین نورپرور حسن کیاده کاپ دور امتیازی رشت استانی رشت 4 دورامتیازی جوانان آقایان 67 0 1400-02-31
حسین حسینی اصلی خسمخی کاپ دور امتیازی رشت استانی رشت 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 100 0 1400-02-31
ابوالفضل حسین صفت کاپ دور امتیازی رشت استانی رشت 3 دورامتیازی جوانان آقایان 75 0 1400-02-31
محمد پورقدم ماسوله کاپ دور امتیازی رشت استانی رشت 2 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 85 0 1400-02-31
محمد پورقدم ماسوله مرحله سوم لیگ استان گیلان استانی رشت -- تمپو ریس آزاد آقایان 0 0 1400-07-28
حسین حسینی اصلی خسمخی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی کیاشهر 2 کراس کانتری آزاد آقایان 85 0 1400-03-07
محمد پورقدم ماسوله مرحله سوم لیگ استان گیلان استانی رشت -- اسپرینت آزاد آقایان 0 0 1400-07-28
حسین حسینی اصلی خسمخی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 0 1400-03-19
حسین دیارمنددیزکوهی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی کیاشهر DSQ کراس کانتری آزاد آقایان 0 0 1400-03-07
ابوالفضل حسین صفت مرحله اول لیگ استان گیلان استانی کیاشهر DSQ کراس کانتری آزاد آقایان 0 0 1400-03-07
امیرحسین نورپرور حسن کیاده مرحله اول لیگ استان گیلان استانی کیاشهر DSQ کراس کانتری آزاد آقایان 0 0 1400-03-07
میلاد بخشی زاد کاپ کیرین رشت استانی رشت 2 کیرین آزاد آقایان 75 0 1400-03-12
پویا حسینی کاپ کیرین رشت استانی رشت 3 کیرین آزاد آقایان 67 0 1400-03-12
میلاد بخشی زاد مرحله اول لیگ استان گیلان استانی کیاشهر DSQ کراس کانتری آزاد آقایان 0 0 1400-03-07
مریم حسن آبادی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 4 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 67 0 1400-03-19
میلاد بخشی زاد مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-03-19
ابوالفضل حسین صفت کاپ دور حذفی رشت استانی رشت 10 دورحذفی جوانان آقایان 39 0 1400-03-12
ابوالفضل حسین صفت مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 3 استقامت جاده جوانان آقایان 75 0 1400-03-19
میلاد بخشی زاد کاپ دور حذفی رشت استانی رشت 1 دورحذفی جوانان آقایان 100 0 1400-03-12
امیرحسین نورپرور حسن کیاده کاپ دور حذفی رشت استانی رشت 4 دورحذفی جوانان آقایان 67 0 1400-03-12
حسین حسینی اصلی خسمخی کاپ کیرین رشت استانی رشت 4 کیرین آزاد آقایان 61 0 1400-03-12
حسین حسینی اصلی خسمخی کاپ دور حذفی رشت استانی رشت 1 دورحذفی بزرگسالان آقایان 100 0 1400-03-12
لیلا یکتا سیدانی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 1 استقامت جاده جوانان بانوان 100 0 1400-03-19
محمد پورقدم ماسوله مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 56 0 1400-03-19
میلاد بخشی زاد تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-04-28
حسین حسینی اصلی خسمخی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 15 استقامت جاده آزاد آقایان 23 0 1400-03-06
میلاد بخشی زاد کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 24 استقامت جاده آزاد آقایان 7 0 1400-03-06
حسین حسینی اصلی خسمخی جایزه بزرگ کراس کانتری کاپ کلاس 1 ارومیه DNS کراس کانتری زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-05-08